Per 1 juli nieuwe inkomenseisen

​De normbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien.

​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen zijn dus geldig tot het moment dat een nieuw normbedrag wordt bekendgemaakt door de Minister van SZW. In de werkinstructie kunt u lezen hoe hoog een inkomen vanaf 1 juli 2017 moet zijn voor de aanvraag of verlening van een verblijfsvergunning. Op 1 juli 2017 worden de nieuwe inkomenseisen gepubliceerd op ind.nl.

Delen

   

Meer informatie
Inkomenseisen per 1 juli 2017 

Nieuws

Aly van Berckel nieuwe hoofddirecteur IND

- Aly van Berckel wordt hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het...

Asielcijfers november 2017

- ​In de maand november was de totale asielinstroom 2.305.

De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor je klaar!

- ​De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online.

Meer nieuws