Per 1 januari nieuwe inkomenseisen

De normbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien.

​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen zijn dus geldig tot het moment dat een nieuw normbedrag wordt bekendgemaakt door de Minister van SZW. In de werkinstructie kunt u lezen hoe hoog een inkomen vanaf 1 januari 2017 moet zijn voor de aanvraag of verlening van een verblijfsvergunning. Op 2 januari 2017 worden de nieuwe inkomenseisen gepubliceerd op ind.nl.

Delen

   

Nieuws

Kijk achter de schermen bij de IND (in 360°VR)

- In de afgelopen jaren kwamen er veel asielzoekers naar Nederland.

Totale asielinstroom 2016 31.600

- De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2016 ...

Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2017

- Met ingang van 1 januari 2017 worden de leges met 1,8% verhoogd.

Meer nieuws