Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2021

​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant.

​De leges worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de Cao-lonen zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek

Met ingang van 1 januari 2021 worden de leges met 2,7% verhoogd.

Legestarieven die gerelateerd zijn aan EU richtlijnen gaan eveneens omhoog met ingang van 1 januari 2021. Deze tarieven zijn gekoppeld aan het legestarief ( met factor 1,3 of 5) voor een identiteitskaart.

Vanaf 1 januari 2021 vindt u de nieuwe normbedragen in dit overzicht. 

Nieuws

Taskforce doet 8.200 asielaanvragen af

- De Taskforce die in maart 2020 werd opgericht om de IND te helpen de achterstand van ruim 15.000 ...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 7 januari 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2021

- ​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder ja...

Meer nieuws