Nieuwe normbedragen per 1 januari 2021

​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant.

Een normbedrag is wat u moet verdienen om een vreemdeling naar Nederland te halen. Vanaf 1 januari 2021 vindt u de nieuwe normbedragen in het overzicht  Normbedragen inkomenseis.

​Leges zijn de kosten van een aanvraag. Deze worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de cao-lonen, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  De hoogte van de leges vindt u in het overzicht Leges: kosten van een aanvraag

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws