Meer boetes opgelegd aan referenten

De IND heeft in 2020 meer boetes opgelegd aan (erkend) referenten. In totaal gaat het om zo'n 100 boetes. Dit komt doordat het afgelopen jaar bewust extra is ingezet op handhaving. 

​Een referent is een persoon, organisatie of instelling die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Bij een aantal verblijfsdoelen geldt als voorwaarde dat de referent verplicht moet zijn erkend door de IND. De rechten en plichten van erkend referenten staan op deze website. Hier staat ook informatie over de manier waarop boetes worden uitgedeeld en hoe hoog deze zijn. De meeste referenten houden zich aan de regels, toch zijn in 2020 meer boetes uitgedeeld aan zowel referenten als erkend referenten door scherpere handhaving van de IND.

Informatieplicht
De IND geeft boetes op het gebied van zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht. De opgelegde boetes gaan meestal over de informatieplicht. Bijvoorbeeld als niet is gemeld dat niet is voldaan aan het looncriterium (voldoende inkomen). Volgens de zorgplicht is de erkend referent verplicht een kennismigrant op de juiste wijze te informeren over zijn of haar rechten en plichten. Ook moet een erkend referent een kennismigrant op een zorgvuldige manier werven en selecteren.
Daarnaast worden ook boetes opgelegd aan referenten, bijvoorbeeld bij gezinshereniging. Dat kan als niet (meer) aan de voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld als personen niet langer samenwonen of als hun relatie is verbroken. De IND bekijkt op basis van zijn bevindingen of een waarschuwing of boete passend is. Zo wordt per geval beoordeeld of de overtreding opzettelijk was en welke andere omstandigheden meegewogen moeten worden.

Voorlichting erkend referenten
Ook in 2021 blijft de IND inzetten op handhaving. Bent u erkend referent en heeft u vragen? Of bent u nieuw als erkend referent en wilt u meer weten over uw rechten en plichten? Geregeld geven wij voor nieuwe en bestaande erkend referenten (online) voorlichtingsbijeenkomsten. Wanneer deze zijn, kunt u vinden op deze website.

Vragen?
Bent u referent en heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.


Nieuws

Rhodia Maas benoemd als directeur-generaal IND

- Rhodia Maas wordt met ingang van 1 februari aangesteld als directeur-generaal IND. Vrijdag 26 nov...

IND spreekt over asielinstroom bij technische briefing Tweede Kamer

- ​De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet de komende periode op meer asielaanvragen beslissen d...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 17 november 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws