Licht verhoogde asielinstroom in juli

​In juli bedroeg de totale asielinstroom 2.371, dit is 2% meer dan de maand ervoor (juni: 2.316).

​De lichte stijging van de totale asielinstroom kan worden toegeschreven aan een iets hoger aandeel eerste aanvragen.

Toename aantal eerste aanvragen Syriërs               
Evenals in de afgelopen maanden was het aandeel Syrische asielzoekers dat een eerste aanvraag indiende het grootst (15%). Het aantal aanvragen steeg van 174 in juni naar 214 in juli. Op de tweede en derde plaats volgden respectievelijk asielzoekers uit Eritrea met 92 aanvragen (7%) en Moldavië 86 aanvragen (6%).

Afghanen opnieuw grootste groep herhaalde asielaanvragen
De geringe stijging in het aantal herhaalde asielaanvragen (juni: 178; juli: 206) komt vooral voor rekening van Afghanen (juni: 41; juli: 70). Qua nationaliteit vormden Afghanen nog steeds de grootste groep (34%), gevolgd door Irakezen (10%) en Iraniërs (7%).

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Het aantal gezinsleden dat in juli naar Nederland kwam (765) nam ten opzichte van de maand daarvoor (938) met ruim 18% opnieuw af.

Het grootste deel (62%) van het aantal ingereisde gezinsleden in juni heeft de Syrische nationaliteit. Op de tweede en derde plaats volgen respectievelijk Eritrese asielzoekers (20%) en staatlozen (8%).

Nieuws

Asielinstroom in 2017 gelijk aan 2016

- ​De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2017...

Tijdstip van indienen wijzigt voor verlengen verblijfsvergunning en aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd

- ​Het tijdstip van indienen hangt af van het type verblijfsvergunning en aanvraag. Op de voor...

RANOV’ers moeten betalen voor verlenging van hun vergunning

- ​In juni 2018 verloopt de verblijfsvergunning 'voortgezet verblijf' (humanitair niet- tijdelijk) ...

Meer nieuws