• Home
  • Nieuws
  • Jaarverslag IND 2016: een jaar van grote uitdagingen

Op maandag 25 maart is er tussen 07.00 – 09.00 uur een update van de Online Afsprakenplanner waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is.

Jaarverslag IND 2016: een jaar van grote uitdagingen

Vandaag verscheen het IND Jaarverslag 2016.


2016 was voor de IND een jaar van grote uitdagingen. Op maandag 10 april presenteerde hoofddirecteur van de IND Rob van Lint samen met zijn collega’s van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) de jaarresultaten 2016.


Met name de eerste helft van 2016 had de IND als gevolg van de zeer hoge asielinstroom in 2015 nog te maken met grote uitdagingen. Door extra behandellocaties, doorwerken in het weekend en het aannemen en opleiden van extra personeel werd de beschikbare capaciteit voor asielprocedures uitgebreid.

Tegelijkertijd nam vanaf begin 2016 – onder meer door het akkoord met Turkije - de instroom van eerste asielaanvragen sterk af, terwijl het aantal aanvragen voor nareizende gezinsleden als logisch gevolg van de hoge instroom in 2015 juist sterk toenam.

In de loop van het jaar verschoof ook de samenstelling van de asielinstroom ingrijpend: het aantal Syrische asielaanvragen nam af terwijl het aantal asielzoekers uit veilige landen scherp toenam. Aanvankelijk uit de Balkan- landen, later vooral uit Noord-Afrikaanse landen. Die laatste groep veroorzaakte met name aan het einde van het jaar veel overlast.

Ook reguliere migratie nam toe
Dit alles vroeg veel flexibiliteit en intensieve samenwerking van de IND, het COA en de DT&V.
Maar niet alleen wat betreft asiel was het een druk jaar. Ook het aantal reguliere verblijfsaanvragen – waaronder buitenlandse partners, au pairs, kennismigranten, studenten – is ten opzichte van 2015 toegenomen. Het aantal naturalisatieverzoeken nam iets af.

Online dienstverlening
Terwijl veel IND-medewerkers druk waren met de komst van asielzoekers , aanvragen regulier verblijf en naturalisatie, is tevens toegewerkt naar meer online dienstverlening. Mensen die naar Nederland willen komen voor werk of studie, kunnen nu hun verblijfsaanvraag indienen via de website.
Jaarresultaten 2016

Lees het online jaarverslag 2016
Verkort jaarverslag 2016 (pdf)

Delen

   

Nieuws

IND gaat 1070 aanvragen kinderpardon beoordelen

- ​De IND gaat in totaal 1070 aanvragen van kinderen* beoordelen in het kader van de Afsluitingsreg...

Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen

- ​De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de procedure die de IND heeft gevol...

Asielinstroom in februari 2019

- ​In februari 2019 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvra...

Meer nieuws