• Home
  • Nieuws
  • IND-loketten vanwege drukte ook op zaterdagen in januari open

IND-loketten vanwege drukte ook op zaterdagen in januari open

​Het is momenteel erg druk bij de IND-loketten. Dit betekent dat mensen soms lang moeten wachten op hun afspraak als zij bijvoorbeeld een verblijfsdocument willen ophalen of biometrie willen laten afnemen. Om de wachttijden terug te dringen, zijn de IND-loketten in januari ook op zaterdagen geopend.

Met de openstelling op zaterdag wil de IND een forse inhaalslag maken bij het uitreiken van documenten en andere taken die aan het loket worden verricht. De drukte bij de loketten wordt onder meer veroorzaakt doordat de IND een piek aan aanvragen aan het verwerken is. Veel mensen tegelijk willen nu biometrie afnemen of hun document ophalen. Ook speelt mee dat wij ons houden aan de coronamaatregelen. We doen ons best om zoveel afspraken in te plannen als mogelijk is met 1,5 meter afstand. 

Telefonische bereikbaarheid verbeterd

De telefonische bereikbaarheid van de IND is de afgelopen periode fors verbeterd. In het afgelopen jaar kregen we een groot aantal extra telefoontjes te verwerken. Hierdoor liep onze telefonische bereikbaarheid terug, wat vooral in de herfst merkbaar was. Een speciaal actieplan om het aantal telefoontjes terug te dringen aan de ene kant en meer telefoontjes te verwerken aan de andere kant, verloopt succesvol. Naar verwachting is onze telefonische bereikbaarheid in januari weer helemaal terug op het gewenste niveau.Nieuws

Verantwoordingsdag: financiële jaarcijfers IND gepresenteerd

- ​De inkomsten en uitgaven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waren in 2021 hoger dan...

Asielinstroom in april 2022

- ​In april 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen...

IND ontvangt 3.250 naturalisatieverzoeken van RANOV-vergunninghouders

- ​De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tussen 1 juni 2021 en 1 mei 2022 3.250 natural...

Meer nieuws