Gestage afname aantal asielaanvragen

​De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) nam in augustus verder af.

Bedroeg de instroom in februari van dit jaar nog 3.418, geleidelijk aan is deze afgenomen tot 2.264 in augustus. Het aantal eerste asielaanvragen levert het grootste aandeel hierin (60%).

Eerste asielaanvragen
In de eerste acht maanden van dit jaar ontving de IND 9.722 eerste asielaanvragen. In dezelfde periode (januari – augustus) in 2016 waren dat er 11.337. In augustus was, evenals in de afgelopen maanden, het aandeel Syrische asielzoekers dat een eerste aanvraag indiende het grootst. Wat betreft nationaliteit wordt over de afgelopen 2 maanden in het bijzonder een stijging van het aantal Marokkaanse asielzoekers en daling van het aantal Georgische asielzoekers geconstateerd. 

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde aanvragen laat in de  afgelopen 2 maanden ook een daling zien. Het totaal aantal herhaalde asielaanvragen tot nu toe in 2017 is iets hoger in vergelijking met dezelfde periode (januari – augustus) in 2016 1.370 resp. 1.093.
Binnen deze categorie aanvragen nemen Afghaanse asielzoekers doorgaans de meeste aanvragen voor hun rekening. Hoewel Afghaanse asielzoekers ook in augustus verantwoordelijk waren voor de meeste herhaalde aanvragen, nam hun aantal ten opzichte van de maand ervoor in absolute zin af.

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Het aantal gezinsleden dat in augustus naar Nederland kwam, laat een geringe daling zien ten opzichte van de maand daarvoor, maar is het laagste aantal in bijna een jaar tijd. Opvallend is de afname van het aantal ingereisde gezinsleden met de Syrische nationaliteit (nog altijd de grootste groep) naar 400 personen in augustus; sinds februari 2017 daalt het aantal Syrische nareizigers.  

Relocatie
In de appendix zijn de relocatiecijfers opgenomen.

Nieuws

Asielinstroom in juni 2021

- ​In juni bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en na...

IND wil organisatie verder verbeteren

- De IND gaat verder aan de slag met verbeterpunten voor de organisatie. Dit staat in de reactie op...

Taskforce tegen achterstanden asielaanvragen rondt werkzaamheden af

- ​De achterstand die de IND tot april 2020 had opgelopen bij het afhandelen van asielaanvragen, is...

Meer nieuws