• Home
  • Nieuws
  • Einde ‘grace period’ voor Britten zonder Brexit-verblijfsdocument

Einde ‘grace period’ voor Britten zonder Brexit-verblijfsdocument

​Britse burgers in Nederland die nog geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd, hebben hiervoor tot 1 oktober 2021 de tijd. Vanaf die datum beëindigt het kabinet de zogeheten grace period. Werken en verblijven in Nederland zonder het verblijfsdocument is dan niet langer legaal. 

Onrechtmatige verblijfsstatus

Het einde van de grace period betekent dat Britten na 1 oktober 2021 automatisch een onrechtmatige verblijfsstatus krijgen, als zij geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd. Dit heeft vergaande gevolgen. Denk aan het verlies van uitkeringen, subsidies, vergunningen en werk. Ook is het bij illegaal verblijf in Nederland niet langer mogelijk om een ziektekostenverzekering te hebben, toeslagen te ontvangen of een hypotheek af te sluiten.

Te laat met indienen?

Het kabinet kiest voor een flexibel beleid voor Britse burgers tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022. Tijdens dit jaar kan de IND verlate aanvragen alsnog beoordelen en een Brexit-verblijfsdocument toekennen. Daarmee wordt de onrechtmatige verblijfsstatus – met terugwerkende kracht – rechtmatig. Maar in de tussentijd zijn de verblijfsrechtelijke en maatschappelijke gevolgen dusdanig groot, dat het cruciaal is om niét in die situatie te belanden.

Brexit-verblijfsdocument aanvragen

Einde flexibel beleid

Per 1 oktober 2022 eindigt het flexibele beleid van het kabinet. Britten zonder Brexit-verblijfsdocument worden vanaf dat moment gelijk behandeld als andere derdelanders. Het kabinet maakt alleen een uitzondering voor minderjarigen die een Brexit-verblijfsdocument aanvragen zodra ze 18 jaar zijn. Eventuele nalatigheid van ouders komt op die manier niet voor rekening van de kinderen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan ook de: 


Nieuws

Proef met één overheidsloket voor internationale werknemers krijgt vervolg

- ​Om de dienstverlening voor internationale werknemers te verbeteren heeft de IND, samen met de ge...

Einde ‘grace period’ voor Britten zonder Brexit-verblijfsdocument

- ​Britse burgers in Nederland die nog geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd, hebben hie...

Eerste Afghaanse evacués ontvangen inwilligend besluit IND

- De eerste Afghaanse evacués hebben van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een inwilligen...

Meer nieuws