• Home
  • Nieuws
  • Eerste duizend dossiers achterstand IND weggewerkt

Eerste duizend dossiers achterstand IND weggewerkt

​Inmiddels hebben IND-medewerkers in de afgelopen twee maanden ongeveer 1000 dossiers weggewerkt van de ‘oude’ voorraad asielzaken (peildatum 1 april). Het streven is dat de taskforce uiterlijk aan het eind van dit jaar de ruim 14.000 achterstallige asielaanvragen heeft weggewerkt, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de gevolgen van de coronacrisis. Daarvoor moet de komende maanden nog veel gebeuren. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid lichtte de werkzaamheden en voortgang van de taskforce vandaag in de Tweede Kamer toe.


Personele ondersteuning
IND-medewerkers zijn al in maart gestart met het afhandelen van een eerste stapel dossiers uit de taskforce-voorraad. Dat was mogelijk door de verminderde instroom van asielzoekers, veroorzaakt door reisbeperkingen vanwege de coronacrisis. Ook de komende maanden zullen 180 medewerkers van de IND (160 hoor- en beslismedewerkers en 20 medewerkers voor ondersteuning, planning en sturing) beschikbaar zijn voor de taskforce.
Daarnaast heeft de DT&V 40 mensen beschikbaar gesteld, en worden momenteel extern 250 hoor- en beslismedewerkers geworven.

Opleiding
De eerste groep medewerkers die vanuit de DT&V komt gaat vanaf morgen starten met de opleiding. Een van hen is Brigitte uit Venlo en regievoerder op AZC Baexem. Brigitte is afkomstig van de advocatuur en wil met haar werk voor de taskforce haar juridische kennis van het asielproces graag verdiepen. “In principe worden wij binnen twee weken opgeleid. We starten met e-learning, daarna gevolgd door een fysieke bijeenkomst. Mijn kracht ligt in mijn ervaring met gespreksvoering, dus kan ik als hoormedewerker aan de slag.”

Sharda is senior administratief medewerker op het DT&V-kantoor Amsterdam. Zij gaat dossiers voor de taskforce voorbereiden. Sharda is een oudgediende van de IND. Voordat zij in 2007 naar de DT&V overstapte werkte zij 10 jaar lang op de afdeling Toezicht en Terugkeer in Hoofddorp. “Het is nu vrij rustig op mijn werk, en ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil mijzelf blijven prikkelen. De IND is toen voor mij een fijne werkgever geweest, en je weet nooit hoe zaken gaan lopen. “

Andere onderwerpen
Andere onderwerpen die onder andere in het overleg met de Tweede Kamer aan de orde kwamen waren: Extra opvangplekken voor asielzoekers; Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het Inspectieonderzoek “Uitzetting naar Bahrein”; Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen; en de Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering van de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland.

Nieuws

Rhodia Maas benoemd als directeur-generaal IND

- Rhodia Maas wordt met ingang van 1 februari aangesteld als directeur-generaal IND. Vrijdag 26 nov...

IND spreekt over asielinstroom bij technische briefing Tweede Kamer

- ​De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet de komende periode op meer asielaanvragen beslissen d...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 17 november 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws