• Home
  • Nieuws
  • De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

​De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online.

​In dit nummer leest u onder meer:

'Onze bewoners zijn trots op hun azc'
In het hele land openden azc's op 23 september hun deuren voor het publiek om te laten zien hoe het leven er op een azc aan toegaat. Maar ook om contact te leggen tussen bewoners en omwonenden. VreemdelingenVisie nam een kijkje op azc Zutphen.

'Veel van wat de DT&V doet, is onzichtbaar'
Het COA en de IND kende ze wel, maar van de DT&V had ze nog nooit gehoord. Toch staat ze sinds februari aan het hoofd van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Algemeen directeur Jannita Robberse: 'Mijn vrienden vinden dat ik een stoere baan heb.'

Hoe is het? 'In Syrië luistert iedereen naar de radio'
Integratie en participatie zijn belangrijke pijlers om als nieuwkomer een bestaan op te bouwen in Nederland. Natuurlijk kunnen nieuwkomers daar wel wat hulp bij gebruiken. De Syrische Samer Al Adib richtte samen met een paar vrienden Radio Sonono op; een tweetalig radiostation dat een brug wil slaan tussen Syrische nieuwkomers en de Nederlandse bevolking.

Elke dag Bevrijdingsdag
Moeten IND, COA en DT&V met elkaar delen of asielzoekers homoseksueel zijn? En moet de IND er altijd van uitgaan dat het waar is als iemand zegt dat hij homoseksueel is? COA en IND organiseerden op 2 augustus een avond met belangenorganisaties voor LHBTI's. Daar gingen zij met elkaar in discussie over LHBTI's in de asielprocedure.

Mijn werkplek: 'Van een goede match word ik echt blij'
Gemeenten helpen bij hun taakstelling voor huisvesting en vergunninghouders een geschikte plek geven om te wonen: Tieme Smook koppelt vergunninghouders en gemeenten aan elkaar en zoekt de meest kansrijke 'match'.

Leg mij nou eens uit…. Hoe werkt terugkeerondersteuning in de praktijk?
Wie niet in Nederland kan of wil blijven en vrijwillig terugkeert naar het land van herkomst, kan gebruikmaken van verschillende soorten ondersteuning. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de vreemdeling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Delen

   

Nieuws

IND stuurt asielzoekers brief over doorlooptijd procedure

- ​De IND stuurt komende periode de gemachtigde van alle asielzoekers die op dit moment langer dan ...

Groot aantal vacatures bij de IND

- ​Het werkaanbod bij de IND is het afgelopen jaar fors toegenomen.

Nieuwe rol klokkenluider IND: bijzonder vertrouwenspersoon klokkenluiders

- ​In januari berichtte de IND dat er naar aanleiding van het rapport van de commissie Ruys overleg...

Meer nieuws