• Home
  • Nieuws
  • Berichtgeving NRC maakt veel reacties los

Berichtgeving NRC maakt veel reacties los

NRC publiceerde gisteravond berichtgeving waarin de suggestie wordt gewekt dat de IND ten onrechte criminele asielzoekers niet uitzet. Te hoge werkdruk zou daar debet aan zijn, aldus de krant die zich baseert op een anonieme interne bron binnen de IND. Het bericht maakt verschillende reacties los.

IND-hoofddirecteur Van Berckel vindt het voor alle medewerkers binnen haar organisatie - en met name voor de collega's die hierbij direct betrokken zijn - buitengewoon vervelend: "De manier waarop anoniem en selectief informatie naar buiten wordt gelekt, creëert een gevoel van onveiligheid en schendt de privacy van IND-medewerkers." Het feit dat NRC via een anonieme bron bij de IND de naam en toenaam noemt van één van onze collega's, vind ik een zeer kwalijke zaak", aldus Van Berckel.

Uitgebreid onderzoek
Commissie De Leeuw heeft recent uitgebreid onafhankelijk onderzoek gedaan en geconcludeerd dat er geen sprake is van misstanden. Het beeld dat NRC schetst is gefragmenteerd en gebaseerd op slechts enkele, al oudere documenten. De citaten zoals de krant deze gebruikt, geven een eenzijdig beeld van de situatie omdat de context ontbreekt. In overleggen is juist gesproken over het belang van de kwaliteit en hoe om te gaan met werkdruk zodat die kwaliteit geborgd blijft. Daarnaast geeft de Commissie aan dat tijd en werkdruk geen doorslaggevende factoren zijn voor afwijking van voorschriften en/of werkinstructies. In de berichtgeving wordt een beeld geschetst dat geen recht doet aan de manier waarop er bij de IND gewerkt wordt.

Goed werk
"Laten we niet uit het oog verliezen", benadrukt Van Berckel, "dat de suggestie die in NRC wordt gewekt, strijdig is met de conclusies van de onafhankelijke commissie De Leeuw die hiernaar onderzoek deed en haar rapport hierover vorige week publiceerde. Afgelopen dinsdag kwam ook de commissie Van Zwol tot de conclusie dat wij ons werk goed doen. En dat het maken van goede beoordelingen weliswaar vaak buitengewoon complex is, maar dat gezien wordt dat de betrokken collega's dit werk met grote loyaliteit en kunde verrichten."

Reactie minister
Minister Grapperhaus van JenV laat vandaag weten dat hij de berichtgeving heeft gezien die volgt op het onderzoek van de onafhankelijke commissie De Leeuw die heeft vastgesteld dat er geen sprake is van misstanden. De minister zoekt nu samen met de IND uit waarop NRC zich baseert en geeft aan dat - mocht dit nieuw licht op de zaak werpen – hij de Kamer daarover nader informeert.​

Nieuws

Eerste duizend dossiers achterstand IND weggewerkt

- ​Inmiddels hebben IND-medewerkers in de afgelopen twee maanden ongeveer 1000 dossiers weggewerkt ...

Expatcentra gaan stap voor stap weer open

- ​Als gevolg van de coronamaatregelen waren de expatcentra de afgelopen weken dicht. Vanaf deze we...

Rechtbanken open: IND weer aanwezig bij zittingen

- ​Sinds maandag 11 mei zijn alle rechtbanken in Nederland weer open, nadat ze tijdelijk gesloten w...

Meer nieuws