• Home
  • Nieuws
  • Asielzoekers sneller ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Asielzoekers sneller ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Vanaf 1 oktober worden asielzoekers die afkomstig zijn uit de 'big five', de vijf belangrijkste herkomstlanden, sneller in de BRP geregistreerd​

Vanaf 1 oktober worden asielzoekers die afkomstig zijn uit de 'big five', de vijf belangrijkste herkomstlanden, sneller in de BRP geregistreerd. Voorwaarde is dat het gaat om asielzoekers van wie de verwachting is dat zij nog tenminste vier maanden legaal in Nederland mogen blijven. Voorheen kon registratie in de BRP alleen bij toegelaten asielzoekers of asielzoekers die zes maanden of langer in afwachting waren van een asielbeslissing.

De 'big five' zijn Syrië (inclusief Palestijnen), Eritrea, Irak, Iran en Afghanistan. Asielzoekers uit deze landen komen voor snellere inschrijving in aanmerking, met uitzondering van alleenstaande minderjarigen. Er geldt wel een voorwaarde voor vervroegde registratie: asielzoekers moeten de IND tijdens het aanmeldgehoor toestemming geven voor het doorgeven van hun bijzondere persoonsgegevens aan de gemeente. Is dat het geval, mogen zij nog minimaal vier maanden blijven en heeft de IND hun identiteit deugdelijk vastgesteld? Dan worden zij eerder in de BRP ingeschreven.

Voordelen snellere BRP-inschrijving
Zowel asielzoekers als de overheid hebben baat bij een snellere inschrijving in de BRP. Asielzoekers krijgen eerder een burgerservicenummer (BSN), zodat zij sneller overheidsdiensten kunnen regelen en een beroep kunnen doen op goedkopere, reguliere gezondheidszorg. Voor bankzaken hebben zij de dure moneycard van het COA niet meer nodig: met een BSN mogen zij een eigen bankrekening openen. Een ander voordeel van snellere registratie is dat statushouders eerder vanuit asielzoekerscentra doorstromen naar goedkopere gemeentelijke huisvesting. Gemeenten werken al veel samen met de vreemdelingenketen in de zogenaamde BRP-straten. Door die opgebouwde expertise en goede afstemming tussen alle partijen, worden personalia bovendien juist vastgelegd. Door die uniforme en correcte inschrijving in de BRP, hoeven documenten minder vaak aangepast te worden.

Uitzonderingen
Hoewel de nieuwe regeling betrekking heeft op alle asielzoekers uit de genoemde landen, zijn drie groepen hiervan uitgezonderd: asielzoekers wier asielverzoek in het kader van de Dublinverordening door een ander land wordt overgenomen, asielzoekers uit veilige landen van herkomst en asielzoekers voor wie een handhavings- of veiligheidsonderzoek is ingesteld. Statushouders konden al direct in de BRP worden ingeschreven; de aangepaste BRP-wetgeving verandert daar niets aan.    

 

 

Delen

   

Nieuws

86% van pas afgestudeerden dient aanvraag “Zoekjaar Hoogopgeleiden” digitaal in bij IND

- ​In het voorjaar van 2018 heeft de IND acties ingezet om pas afgestudeerden te bewegen tot het di...

Bedrijven waarderen online aanvraag IND met een 7,8

- ​Afgelopen zomer is in opdracht van de IND een klantonderzoek uitgevoerd onder zakelijke klanten ...

Werkgevers bestraft om gesjoemel met kennismigranten

- ​De IND en de Inspectie SZW treden stevig op tegen werkgevers die zich niet houden aan de regels ...

Meer nieuws