Asielinstroom in november 2019

In november bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.573. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (oktober: 2.691).

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in november bedroeg 2.082. Dat is een lichte daling ten opzichte van oktober: 2.098. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Moldavië (366), Syrië (349), Algerije (121), Nigeria (120) en Iran (83).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen in november bedroeg 131. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (oktober: 198). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Irak (19), Afghanistan (13), Iran en Syrië (11), Gambia (8) en Nigeria (6). 

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers in de maand november (360) is lager dan in oktober (395).  De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (144), Syrië (143), Jemen (21), staatloos (16) en Afghanistan (7).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 93. Dat is een daling ten opzichte van oktober (113). De top 5 van bestaat uit: Syrië (25), Marokko (10), Afghanistan (8),  Algerije, Eritrea en Gambia (7), Irak (6).

Nieuws

Asielinstroom in februari 2020

- ​In februari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen e...

Zeer beperkte dienstverlening bij IND-loketten

- ​Het kabinet heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 ap...

Noodonderdak vreemdelingen in Groningen

- ​De tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen komt in de Willem Lodewijk van Nassaukazern...

Meer nieuws