• Home
  • Nieuws
  • 569 kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

569 kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

​Door de zogeheten Afsluitingsregeling hebben 569 kinderen die al lang in Nederland verbleven, alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Ook 502 volwassen familieleden van deze kinderen mogen blijven. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Afsluitingsregeling werd een jaar geleden afgesproken door de coalitie. Door deze afspraak kwam er een einde aan de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen – in de volksmond het kinderpardon – en werden dossiers van langdurig in Nederland verblijvende kinderen nog éénmaal bekeken met een minder zware toets. Eerst moest een aanvrager meewerken aan vertrek, bij deze regeling is het voldoende als iemand beschikbaar is geweest.

In totaal kwamen 263 kinderen automatisch in aanmerking voor een herbeoordeling. Daarvan hebben er 235 een verblijfsvergunning gekregen. Daarnaast hebben zich nog 837 kinderen gemeld die niet automatisch voor deze regeling in aanmerking kwamen. Op basis van de criteria hebben 334 kinderen uit deze groep een vergunning gekregen.

Afwijzing
De afwijzingen komen deels doordat kinderen nog geen asielaanvraag hadden lopen. Ook was er een groep kinderen die niet ten minste al 5 jaar na de asielaanvraag in Nederland was of omdat de aanvraag niet 5 jaar voor hun 18de levensjaar was ingediend. Verder was er een aantal keren sprake van identiteitsfraude, gevaar voor de openbare orde of was er al een verblijfsvergunning op een andere grond verleend. 

Overig
In de afbeelding bij dit nieuwsbericht is ook een categorie 'overig' weergegeven. Daaronder vallen 92 kinderen van wie de aanvraag niet is ingewilligd omdat  die om andere redenen zijn afgesloten. Bijvoorbeeld omdat de aanvraag door hen is ingetrokken of omdat de leges niet zijn betaald. 

Afronding
Het is niet langer mogelijk om aanspraak te maken op de Afsluitingsregeling. Alle aanvragen zijn volgens planning in 2019 door de IND afgehandeld. De komende tijd werkt de IND aan de bezwaren op de afwijzingen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws