Optie

U wilt Nederlander worden door optie. De optieprocedure is een snelle en eenvoudige manier om Nederlander te worden. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

Voorwaarden

U komt voor optie in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U bent meerderjarig (18 jaar of ouder). U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. En u woont hier sinds uw geboorte met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt hier ten minste 3 jaar onafgebroken gewoond met een geldige verblijfsvergunning. En u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent minderjarig (jonger dan 18 jaar). U bent door een Nederlander erkend. U bent minimaal 3 jaar direct voorafgaand aan het afleggen van de optieverklaring onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. En u bent nog geen Nederlander van rechtswege, door erkenning of door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
 • U bent meerderjarig. En u woont vanaf 4-jarige leeftijd met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent meerderjarig. U bent oud-Nederlander. En u woont minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden met een geldige verblijfsvergunning. Dit is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met een Nederlander of hebt tenminste 3 jaar een geregistreerd partnerschap met een Nederlander. En u woont direct voorafgaand aan de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent 65 jaar of ouder. En u woont direct voorafgaand aan de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent minderjarig. U staat op grond van een rechterlijke beslissing of vanaf uw geboorte van rechtswege onder het gezamenlijke gezag van een niet-Nederlandse vader of moeder en een Nederlander. U bent sinds het instellen van dat gezag minimaal 3 jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. En u woont niet in het land waarvan u de nationaliteit hebt.
 • U bent vóór 1 januari 1985 getrouwd met een niet-Nederlandse man en hebt daardoor de Nederlandse nationaliteit verloren. Binnen 1 jaar na de ontbinding van dat huwelijk legt u een optieverklaring af. In dit geval geldt niet de voorwaarde van legaal verblijf in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent geboren uit een Nederlandse moeder of geadopteerd door een Nederlandse moeder voor 1 januari 1985. En u hebt een niet-Nederlandse vader of adoptiefvader.

Daarnaast voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt de laatste 4 jaar geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er mag ook geen strafzaak voor een misdrijf tegen u openstaan. Bij een hoge boete gaat het om een bedrag van €810 of hoger. Ook mag u in de afgelopen 4 jaar niet meerdere boetes van €405 of hoger hebben gekregen, met een totaalbedrag van €1.215 of hoger.
 • Bent u 18 jaar of ouder? En woont u vanaf 4-jarige leeftijd met een geldige verblijfsvergunning in Nederland? Dan bent u verplicht afstand te doen van uw nationaliteit.
 • U mag niet met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd zijn.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Zie hieronder 'De naturalisatieceremonie' bij Stappen in het aanvraagproces.

Kinderen die in het verleden zijn gewettigd, erkend of geadopteerd door een Nederlander kunnen in bijzondere gevallen ook de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Checklist documenten

Welke documenten hebt u nodig?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf. Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte  uit uw land van herkomst.

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Voor meer informatie over de documenten kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Afleggen optieverklaring en betalen

​U vult de optieverklaring in bij de gemeente waar u woont. U vult ook een formulier in, waarin u aangeeft dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen. Deze verklaring legt u af tijdens de naturalisatieceremonie.

Betalen

De optieprocedure kost geld. U betaalt als u de optieverklaring aflegt. Ook voor kinderen die bij uw optie zijn betrokken moet u betalen. Wordt de optieverklaring niet bevestigd of trekt u uw optieverklaring in? Dan krijgt u geen geld terug.


Naam vaststellen

Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u één naam hebt of meerdere namen zonder onderscheid in achternaam en voornamen.

Minderjarige kinderen

Uw minderjarig kind kan samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vermeldt uw kind dan in het formulier. Uw kind moet op het moment van de aanvraag in Nederland wonen en een geldige verblijfsvergunning hebben. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Ook moeten zijn aangeven dat ze het eens zijn met de aanvraag.

2. Beslissing

​De gemeente controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De gemeente moet binnen een termijn van 13 weken een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgemeester uw optieverklaring. U krijgt een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

3. De naturalisatieceremonie

​Gemeenten organiseren naturalisatieceremonies. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.

U bent verplicht naar de ceremonie te gaan. Was uw kind bij het afleggen van de optieverklaring 16 jaar of ouder? Dan is hij ook verplicht naar de ceremonie te gaan. Als uw kind jonger is dan 16 jaar hoeft hij niet naar de naturalisatieceremonie, maar mag hij wel. 

U wordt pas Nederlander als u naar de ceremonie gaat en de verklaring van verbondenheid hebt afgelegd. Dan verklaart u dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. De verklaring van verbondenheid legt u in persoon af. Als u de verklaring van verbondenheid niet aflegt, kunt u geen Nederlander worden. 

Op de ceremonie wordt ook het besluit uitgereikt, waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Als u de eerste ceremonie niet kunt bijwonen, krijgt u een uitnodiging voor een volgende ceremonie. U moet binnen 1 jaar na de beslissing naar de ceremonie gaan. Doet u dat niet, dan krijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. Na 1 jaar moet u opnieuw een aanvraag doen om Nederlander te kunnen worden.

Na uw aanvraag

Rechten en plichten

Wat mag en moet u doen als Nederlander?

 • U wordt als Nederlander opgenomen in de Basisregistratie Personen van Nederland (BRP).
 • U kunt een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats.
 • U mag stemmen voor de provinciale en landelijke verkiezingen.
 • U bent geen vreemdeling meer.
 • U krijgt dezelfde rechten als Nederlanders.
 • U kunt na een lang verblijf in het buitenland weer terug naar Nederland.
 • U bent EU-onderdaan.
 • U moet een eventueel vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort inleveren.
 • U hoeft niet meer te voldoen aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.
 • U moet uw verblijfsvergunning inleveren en u hoeft voor de verblijfsvergunning dus geen kosten meer te maken.
 • U kunt in bepaalde openbare functies benoemd worden, waarvoor alleen Nederlanders in aanmerking komen.  Bijvoorbeeld burgemeester, politiebeambte, militair of een functie bij de rechterlijke macht.

Let op!

Bent u veroordeeld voor een ernstig misdrijf? Of hebt u fraude gepleegd bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft dat ernstige gevolgen. Uw Nederlanderschap kan worden ingetrokken. Dat kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt verkregen.

Als u vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt, verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.