• Home
  • EU
  • EU/EER-onderdanen of Zwitsers

EU/EER-onderdanen of Zwitsers

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.

In Nederland wonen en werken

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning of werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te wonen en werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND.

Met uw geldige paspoort toont u aan dat u hier rechtmatig verblijft en mag werken. Vraagt een organisatie of bedrijf toch om een bewijs van rechtmatig verblijf van de IND? Dan kunt u deze brief van de IND laten zien.

Familieleden met een andere nationaliteit

Als uw familielid een andere nationaliteit heeft, moet u zijn ingeschreven bij de IND met het formulier 'Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)'. Of u moet in het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument.  

Om in Nederland te kunnen wonen en werken moet uw familielid een verblijfsdocument op basis van het EU-recht aanvragen

Au pair

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. En u wilt in Nederland gaan werken als au pair. In dat geval kunnen extra voorwaarden gelden.
  

Na aankomst

Inschrijving bij de gemeente

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde  geboorteakte nodig. Neem deze mee als u naar Nederland reist.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Rechten en plichten

Doet u een (aanvullend) beroep doet op algemene middelen? Ontvangt u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Dan kan de IND uw rechtmatig verblijf beëindigen. Dit geldt niet als u al duurzaam verblijfsrecht hebt gekregen.  

Meer informatie over wonen en werken in Nederland vindt u op de website van Inspectie SZW. Deze informatie is beschikbaar in meerdere talen. 

Vervolgaanvragen

Duurzaam verblijf (onbepaalde tijd)

Hebt u 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland gewoond? Dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen. Bent u een familielid bent van een EU/EER-onderdaan of Zwitser? En hebt u zelf een andere nationaliteit? Ook dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen 

Nederlander worden

Als u 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond kunt u de Nederlandse nationaliteit  aanvragen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsdocument

Verloopt uw verblijfsdocument binnenkort? Dit type verblijfsdocument kan niet verlengd worden. In plaats daarvan doet u een nieuwe aanvraag voor Toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. U dient de aanvraag in bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Duurzaam verblijf (onbepaalde tijd)

Als u 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland hebt gewoond, dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.