Klachten

Let op: Wilt u de IND in gebreke stellen, omdat de IND te laat is met beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift? Ga dan naar de pagina ingebrekestelling.

Hebt u een klacht over de IND? U kunt op twee verschillende manieren uw klacht indienen.

Klacht per telefoon indienen 

​Wilt u telefonisch uw klacht uiten? Bel dan met +31 (0)88 043 0470.

Klachtenformulier 

Schrijft u uw klacht liever op? Dan kunt u gebruik maken van het online klachtenformulier.

Machtiging 

Iemand anders kan ook de klacht voor u indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Er is geen machtiging nodig als deze persoon al gemachtigd is om namens u op te treden. Bijvoorbeeld uw advocaat. Of uw referent. Is de persoon die u wilt machtigen uw partner of de ouder van een kind? Ook dan is geen machtiging nodig. 

Wat doet de IND met mijn klacht?

Eerst kijkt de IND of uw klacht door de IND behandeld kan worden. Als uw klacht niet bij de IND thuishoort, wordt uw klacht doorgestuurd. Bijvoorbeeld naar de politie of de gemeente. U krijgt van de IND een brief. Hierin staat naar welke organisatie uw klacht is doorgestuurd.

Hoort uw klacht wel bij de IND, dan wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt een ontvangstbevestiging. De IND kijkt of uw klacht volledig is en kijkt daarna waarover uw klacht gaat. Soms hebben we meer informatie nodig om de klacht te behandelen. Dan nemen we contact met u op zodat u in een gesprek uw klacht kunt toelichten. 

Binnen 6 weken krijgt u antwoord op uw klacht.

Ik ben niet tevreden met het antwoord op mijn klacht. Wat kan ik nu doen?

U kunt de Nationale Ombudsman vragen om een onderzoek in te stellen naar uw klacht. U moet dit onderzoek aanvragen binnen 1 jaar nadat u een antwoord op uw klacht hebt gehad.

U kunt met uw klacht ook gaan naar de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer of de Commissie voor de Verzoekschriften van de Eerste Kamer.

 

machtigen

​Een machtiging is een brief waarin u iemand anders toestemming geeft om iets te doen namens u (uit uw naam).  Er is geen machtiging nodig als die persoon al gemachtigd is om namens u op te treden. Bijvoorbeeld uw advocaat of de erkende referent. Ook is geen machtiging nodig als u voor uw partner of kind een klacht wilt indienen. Wilt u zeker weten of u een machtiging nodig hebt, kunt u bellen met 088-043 0430 (normaal tarief).

Voorbeeld machtiging:

Hierbij geef ik [naam, nationaliteit, geboortedatum, adres, v-nummer, zaaknummer] aan [naam, adres] toestemming bij de IND een [in gebreke stelling, klacht] namens mij in te dienen over...

Plaats
Datum
Handtekening van u
Handtekening van de persoon die u machtigt