Klachten

Hebt u een klacht over de IND? U kunt op verschillende manieren uw klacht indienen.


​Wilt u telefonisch uw klacht uiten? Bel dan met 088 043 0470.

Schrijft u uw klacht liever op? Dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Dit formulier vindt u onder aan deze pagina. 

Iemand anders kan ook de klacht voor u indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Er is geen machtiging nodig als u al gemachtigd bent om namens deze persoon op te treden. Bijvoorbeeld als de advocaat. Of omdat u de referent bent. U hebt ook geen machtiging nodig als u voor uw partner of kind een klacht wilt indienen.

Wat doet de IND met mijn klacht?

Eerst kijkt de IND of uw klacht door de IND behandeld kan worden. Als uw klacht niet bij de IND thuishoort, wordt uw klacht doorgestuurd. Bijvoorbeeld naar de politie of de gemeente. U krijgt van de IND een brief. Hierin staat naar welke organisatie uw klacht is doorgestuurd.

Hoort uw klacht wel bij de IND, dan wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt een ontvangstbevestiging. De IND kijkt nu eerst of uw klacht volledig is en of er een machtiging is (wanneer dit nodig is). De IND kijkt daarna inhoudelijk naar uw klacht. Soms vraagt de IND of u gehoord wilt worden. U krijgt dan in een gesprek de kans om uw klacht toe te lichten. Binnen 6 weken krijgt u antwoord op uw klacht.

Ik ben niet tevreden met het antwoord op mijn klacht. Wat kan ik nu doen?

U kunt de Nationale Ombudsman vragen om een onderzoek in te stellen naar uw klacht. U moet dit onderzoek aanvragen binnen 1 jaar nadat u een antwoord op uw klacht hebt gehad.

U kunt met uw klacht ook gaan naar de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer of de Commissie voor de Verzoekschriften van de Eerste Kamer.

 

 Klachtenformulier

Uw gegevens

Adresgegevens

Gegevens van degene waar u voor klaagt

Omschrijving van uw klacht

Geef zo duidelijk mogelijk aan waar uw klacht over gaat. Vermeld bijvoorbeeld de datum van uw aanvraag of brief. Of de datum waarop de situatie waarover u wilt klagen plaatsvond. Als u wilt klagen over een medewerker, vermeld dan zo mogelijk de naam van de medewerker. Als u geen naam weet, geeft dan zoveel mogelijk andere gegevens over het gesprek.

machtigen

​Een machtiging is een brief waarin u iemand anders toestemming geeft om iets te doen namens u (uit uw naam).  Er is geen machtiging nodig als die persoon al gemachtigd is om namens u op te treden. Bijvoorbeeld uw advocaat of de erkende referent. Ook is geen machtiging nodig als u voor uw partner of kind een klacht wilt indienen. Wilt u zeker weten of u een machtiging nodig hebt, kunt u bellen met 088-043 0430 (normaal tarief).

Voorbeeld machtiging:

Hierbij geef ik [naam, nationaliteit, geboortedatum, adres, v-nummer, zaaknummer] aan [naam, adres] toestemming bij de IND een [in gebreke stelling, klacht] namens mij in te dienen over...

Plaats
Datum
Handtekening van u
Handtekening van de persoon die u machtigt