• Home
  • Contact
  • IND is te laat met beslissen (in gebreke stellen)

IND is te laat met beslissen (in gebreke stellen)

​U hebt een aanvraag of bezwaarschrift ingediend. De IND moet van de wet binnen een bepaalde termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. De IND is te laat met beslissen als de wettelijke beslistermijn voorbij is. 

 

​Hoe weet ik of de IND te laat is met beslissen?

Na ontvangst van de aanvraag stuurt de IND u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat binnen welke termijn de IND een beslissing neemt. 

In gebreke stellen

Als de IND niet op tijd beslist, kunt u dit de IND in gebreke stellen. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’.

De IND heeft vanaf de dag na ontvangst van het formulier 2 weken om alsnog een beslissing te nemen. Doet de IND dat niet, dan gaat er automatisch een dwangsom lopen. De IND moet deze dwangsom betalen als: 

  1. de beslistermijn voorbij is; en 
  2. de IND een ingebrekestelling heeft ontvangen en daarna niet binnen 2 weken alsnog beslist.

Deze dwangsom is de eerste 14 dagen € 20 per dag, de tweede 14 dagen € 30 per dag en de derde 14 dagen € 40 per dag. Het maximumbedrag is € 1.260. 

De dwangsom gaat automatisch lopen. U hoeft daar niet apart om te vragen. Om de dwangsom te kunnen uitbetalen, heeft de IND een machtiging van u nodig. Gebruik hiervoor het formulier ‘Machtiging ontvangst gelden’.

U stuurt het ingevulde formulier ’Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’ en de ‘Machtiging ontvangst gelden’ naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
​9560 AA  TER APEL
Fax: 088 04 32951 

Beroep bij de rechtbank

Heeft de IND niet binnen 2 weken alsnog beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. De rechter kan een termijn bepalen waarbinnen de IND alsnog moet beslissen. Ook kan de rechter de IND een dwangsom opleggen.