Geluidsopnamen door de klant

​U mag een geluidsopname maken van uw gesprek met een IND-medewerker. Op deze pagina leest u meer hierover.

Als klant van de IND mag u een geluidsopname maken van uw gesprek met een IND medewerker, echter uitsluitend voor eigen gebruik. Dit geldt zowel voor face-to-face contact als voor een gesprek via de telefoon. De IND heeft voor het maken van een geluidsopname door de klant spelregels opgesteld.

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

Voor het maken van geluidsopnamen hanteert de IND onderstaande spelregels.

  • U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
  • De IND staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de IND een alternatief aan.
  • U verstrekt aan de IND een kopie van de opname als de IND dat wenst.
  • In een geluidsopname wordt niet geknipt of geplakt. Dit geldt voor zowel de IND als voor u. 
  • Geluidsopnamen worden niet verstrekt aan derden en niet openbaar gemaakt.

Geen toestemming voor geluidsopname

Krijgt u geen toestemming voor het maken van een geluidsopname? Dan kunt u de medewerker om een toelichting vragen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een klacht indienen bij de IND.

Geen recht op het maken van beeldopnamen

Van een gesprek met een IND medewerker mogen nooit beeldopnames worden gemaakt.

Wijze van indienen verzoek om een geluidsopname te maken

Als u een geluidsopname van een gesprek bij de IND wilt maken, dient u dat op de volgende manier kenbaar te maken:

  • Asielgehoor: u neemt contact op met de planning van het AC waar het gehoor plaatsvindt. Contactgegevens staan vermeld in de uitnodigingsbrief die u heeft ontvangen.
  • Gesprek ambtelijke commissie in bezwaarzaken: u deelt dit mee aan de voorzitter voordat de zitting van de ambtelijke commissie begint.
  • Gesprek aan een IND loket: u deelt dit voorafgaand aan het gesprek met de loketmedewerker mee.
  • Telefoongesprek: u deelt op het moment dat u een medewerker aan de telefoon heeft mee, dat u voornemens bent het gesprek dat zal volgen op te nemen.

De IND behoudt zich het recht voor om gelijktijdig een geluidsopname van het gesprek te maken.