Asiel onbepaalde tijd

U wilt definitief in Nederland blijven wonen. U kunt een verblijfsvergunning aanvragen voor onbepaalde tijd. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

EU-langdurig ingezetene

Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvraagt, dan kijkt de IND allereerst of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene. Als u al een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebt, dan kunt u ook een vergunning voor EU-langdurig ingezetene aanvragen.

Met een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene kunt u makkelijker een verblijfsvergunning aanvragen in één van de andere EU-landen die ook dit type vergunning hebben. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die dat land heeft voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Voorwaarden

 • U hebt al 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
 • U voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
 • Hebt u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als nareizend familielid? Dat  noemt de IND een afgeleide asielvergunning. In dat geval geldt de volgende voorwaarde. U hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de 5 jaar voor het indienen van uw aanvraag onbepaalde tijd. Dit betekent dat u in die 5 jaar niet langer dan 6 maanden, of in totaal meer dan 10 maanden, buiten Nederland hebt verbleven. Wilt u de EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene aanvragen? Dit kan alleen als het familielid bij wie u verblijft de  EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene heeft of heeft aangevraagd.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning tot het moment dat de IND een beslissing neemt op uw aanvraag.
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald of u bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.
 • Wilt u de EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene krijgen? U moet zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen hebben.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

U moet de aanvraag indienen als uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd nog geldig is. Het liefst 4 weken vóór afloop van de geldigheid van uw verblijfsdocument.

 

 

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat de aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. U hebt hiervoor geen afspraak nodig.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: Een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 1. De IND kijkt eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd.
 2. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd? De IND kijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Na de behandeling krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: het voornemen. Hierin legt de IND uit waarom u geen verblijfsvergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing? Stuur dan een schriftelijke reactie met uitleg aan de IND. U moet dit binnen 6 weken doen. U kunt hierbij de hulp vragen van een advocaat. Dat moet u zelf regelen.

  De IND beoordeelt de inhoud van uw zienswijze. Daarna zijn er 2 situaties mogelijk:
 • De IND wijst uw aanvraag af. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U krijgt geen verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan. De IND verlengt wel de geldigheid van uw vergunning asiel voor bepaalde tijd.
 • De IND geeft u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND informeert u ook over uw rechten en plichten.
   
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND informeert u ook over uw rechten en plichten. U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsvergunning

​Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument zelf wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan elke 5 jaar vernieuwd worden.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning  voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren (bijvoorbeeld politie, leger). Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen  waaraan u moet voldoen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsvergunning onbepaalde tijd
Een verblijfsdocument asiel voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, dan moet u vernieuwing[aanvragen. Dat geldt niet als u de nationaliteit hebt van een Europees land.

Nederlander worden
Als u 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond kunt u de Nederlandse nationaliteit  aanvragen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen 6011

​Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning asiel te verlengen, onbepaalde tijd asiel aan te vragen of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

 • Voor minderjarigen kost de aanvraag € 51.

De verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene kost € 159.

 • Voor minderjarigen kost de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene € 51.

Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit en bent u minderjarig? Uw aanvraag kost € 29.

Download  

Delen