• Home
  • Wettelijke verplichtingen vreemdeling

Wettelijke verplichtingen vreemdeling

​Als u naar Nederland komt, hebt u een aantal wettelijke verplichtingen. Het gaat om de informatieplicht. Op deze pagina leest u wat deze verplichting voor u betekent.

Informatieplicht

De informatieplicht betekent dat u de IND moet informeren over wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw verblijfsvergunning.

Welke informatie?

Tijdens de procedure

Dit is voordat u de mvv hebt afgehaald. Of als u geen mvv nodig hebt, voordat u de verblijfsvergunning hebt opgehaald. U meldt wijzigingen die van invloed zijn op de procedure of het besluit van de IND. Bijvoorbeeld:

  • U wilt niet meer naar Nederland komen.
  • U hebt een ander adres gekregen.
  • U wilt uw mvv ophalen bij een andere ambassade.
  • U kunt niet meer voldoen aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning die u hebt aangevraagd.

Na het ophalen van de mvv of de verblijfsvergunning

U meldt wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht. Bijvoorbeeld:

  • U hebt een bijstandsuitkering aangevraagd.
  • U voldoet niet meer aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning.
  • U gaat werken terwijl u eigenlijk niet mag werken of u gaat werk doen dat u volgens uw verblijfsvergunning niet mag doen.
  • U bent verhuisd en hebt dit niet op tijd gemeld bij de gemeente.
  • U gaat of hebt Nederland verlaten.

Hoe?

Mvv is nog niet opgehaald

Geef een wijziging meteen per brief door aan de IND.

Hebt u een erkende referent in Nederland? Geef de wijziging dan door aan uw referent. Uw referent geeft de wijziging door aan de IND.

Mvv of verblijfsvergunning is opgehaald

Geef een wijziging binnen 4 weken door aan de IND. Gebruik hiervoor het Meldingsformulier voor de vreemdeling. Staat uw wijziging niet op meldingsformulier? Leg uw wijziging dan uit in een aparte brief. Stuur de brief samen met het meldingsformulier naar de IND.

Verhuizing melden bij de gemeente

Gaat u binnen Nederland verhuizen of emigreren buiten Nederland? Als u bij de gemeente (BRP) op tijd heeft gemeld dat u gaat verhuizen/emigreren, dan is het niet nodig om dit te melden aan de IND. Op tijd is vóór de verhuizing/emigratie of binnen 4 weken na de verhuizing/emigratie. De IND krijgt deze informatie dan van de gemeente.

Toezicht

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kunt u een waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen.

Hebt u geen referent? En wordt u door de Nederlandse overheid Nederland uitgezet? Dan kan de IND u de kosten van de uitzetting laten betalen.