• Home
 • Wettelijke verplichtingen particulier referent

Wettelijke verplichtingen particulier referent

Als u iemand naar Nederland laat komen, bent u de referent. Bijvoorbeeld als een familielid bij u komt wonen. Als referent hebt u een informatieplicht en een administratie- en bewaarplicht. Ook uw familielid zelf heeft een informatieplicht. Op deze pagina leest u wat deze verplichtingen voor u betekenen. 

Informatieplicht

De informatieplicht betekent dat u de IND moet informeren over wijzigingen in de situatie van uw familielid. Of wijzigingen in uw relatie met uw familielid.

Welke informatie

Tijdens de procedure
Dit is voordat uw familielid de mvv heeft afgehaald. Of als er geen mvv nodig is, voordat de verblijfsvergunning wordt opgehaald. U meldt wijzigingen die van invloed zijn op het besluit van de IND. Bijvoorbeeld:

 • Als uw relatie verbroken is.
 • Als uw inkomen daalt tot onder het normbedrag.
 • Als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt.
 • Als u een andere werkgever krijgt.

Na het ophalen van de mvv of de verblijfsvergunning
U meldt wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor het verblijfsrecht van uw familielid. Bijvoorbeeld:

 • Als u of uw familielid een bijstandsuitkering heeft aangevraagd.
 • Als u en uw familielid niet meer samenwonen.
 • Als de relatie verbroken is.
 • Als uw familielid uit Nederland is vertrokken.

Hoe

Mvv is nog niet opgehaald
Geef een wijziging meteen per brief door aan de IND.

Mvv of verblijfsvergunning is opgehaald
Geef een wijziging binnen 4 weken door aan de IND. Gebruik hiervoor het Meldingsformulier voor familie en gezin. Staat uw wijziging niet op meldingsformulier? Leg uw wijziging dan uit in een aparte brief. Stuur de brief samen met het meldingsformulier naar de IND.

Gaat u binnen Nederland verhuizen? Of vertrekt uw familielid naar het buitenland? Als u bij de gemeente (BRP) op tijd heeft gemeld dat u of uw familielid gaat emigreren of binnen Nederland is verhuisd, is het niet nodig om dit te melden aan de IND. Op tijd is vóór de emigratie of binnen 4 weken na de verhuizing binnen Nederland. De IND heeft deze informatie dan al.

Waarom

Door de wijziging kan het zijn dat uw familielid niet meer voldoet aan de voorwaarden van zijn verblijfsvergunning. De IND kan dan de mvv of verblijfsvergunning van uw familielid intrekken.

Administratie- en bewaarplicht

U bent verplicht om informatie over uw familielid te bewaren. U bewaart een aantal belangrijke documenten die u gebruikt bij de aanvraag voor de verblijfsvergunning van uw familielid. De bewaartermijn is 5 jaar nadat u geen referent meer bent.

Voor uw echtgenoot of partner bewaart u:

 • De gelegaliseerde huwelijksakte of de gelegaliseerde ongehuwdverklaring van uw partner.
 • De documenten die aantonen dat u zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen hebt.

Voor uw minderjarig kind bewaart u:

 • De gelegaliseerde geboorteakte.
 • De gelegaliseerde documenten die aantonen dat u of uw partner het gezag heeft over uw kind.

Voor uw adoptiekind bewaart u:

 • Het document waaruit de identiteit van het kind blijkt.
 • De gelegaliseerde documenten die aantonen dat de biologische ouders afstand hebben gedaan van het adoptiekind.
 • Het gelegaliseerde document van instemming van de autoriteiten in het land van herkomst dat het adoptiekind wordt opgenomen in uw gezin.

Voor uw pleegkind bewaart u:

 • De gelegaliseerde documenten die de familierechtelijke relatie tussen u en uw pleegkind aantonen.
 • De gelegaliseerde documenten waarmee de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) en, als dat vereist is, de autoriteiten van het land van herkomst instemmen met het verblijf van het pleegkind in uw gezin.
 • De documenten die aantonen dat u zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen hebt.
 • De gelegaliseerde documenten die aantonen dat u het gezag hebt over uw pleegkind.

Toezicht

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kunt u een waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Wordt uw familie- of gezinslid door de Nederlandse overheid Nederland uitgezet? De IND kan u de kosten voor deze uitzetting laten betalen.