• Home
  • Veelgestelde vragen Taskforce

Veelgestelde vragen Taskforce

​Op deze pagina leest u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de Taskforce.

Laatst bijgewerkt: 14 december 2020

Inhoud van deze pagina
  

Gehoren Taskforce

Hoe bepaalt de Taskforce of een asielzoeker een fysiek gehoor, telegehoor of schriftelijk gehoor krijgt?
De keuze voor het soort gehoor hangt af van verschillende factoren. Denk aan nationaliteit, de moeilijkheid van de zaak en beschikbaarheid van hoorruimtes.

Kan een medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of gemachtigde een gehoor bijwonen?
Ja, dat kan. Bent u advocaat of medewerker van VWN en wilt u een gehoor in Utrecht bijwonen? In ons gebouw aan de Proostwetering 41a kunt u live bij een gehoor zijn. In het andere gebouw aan de Gansstraat 180 kan dit alleen via telehoren (Skype). Wilt u een gehoor bijwonen in Utrecht? Stuur dan een mail naar Planning.UtrechtINDTF@ind.nl. De planning laat u daarna weten of u bij een live of telegehoor zit. Bij een telegehoor krijgt u een link waarmee u bij het gesprek kunt aansluiten.

Wilt u een gehoor in Den Bosch bijwonen? Bel dan (088-043 6888) of stuur een e-mail naar info.taskforce@ind.nl.

Bijwonen van een schriftelijk gehoor is niet mogelijk.

Naar wie stuurt de Taskforce de uitnodiging voor gehoor?
De Taskforce stuurt de uitnodigingen naar de COA-locatie van de asielzoeker. De asielzoeker haalt de brief op bij de receptie van de COA-locatie. Op de postlijst bij de receptie en op de website MyCOA kan hij of zij controleren of er de uitnodingnig binnen is. Als de asielzoeker op zichzelf woont gaat de uitnodiging naar zijn of haar privéadres. De Taskforce stuurt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een planlijst. Op die manier hoort de advocaat wanneer het gehoor is.

Kan een advocaat of VWN-medewerker aan de Taskforce laten weten dat er individuele aspecten spelen waardoor een telegehoor of schriftelijk gehoor (op dit moment) niet mogelijk is?
Ja, dat kan. Is een telegehoor niet mogelijk voor de asielzoeker? Dan bekijkt de Taskforce eerst of op dezelfde tijd een fysiek gehoor mogelijk is. Is dat niet mogelijk? Dan plant de Taskforce het gehoor op een andere datum in. Is een schriftelijk gehoor niet mogelijk voor de asielzoeker? Dan volgt een ander gehoor in de Algemene Asielprocedure (AA). De asielzoeker krijgt hier later een uitnodiging voor.

Wat gebeurt er als een telegehoor op de dag van de uitnodiging toch niet mogelijk is?
Soms kan het telegehoor toch niet doorgaan, bijvoorbeeld door problemen met de verbinding. De Taskforce zorgt dan dat de asielzoeker op dezelfde dag nog wordt opgehaald bij zijn of haar COA-locatie. De asielzoeker krijgt dan een gehoor op een locatie van de Taskforce.

Wat gebeurt er als asielzoekers weigeren naar een gehoor van de Taskforce te gaan?

De Taskforce stelt de aanvraag dan buiten behandeling.  Dat betekent dat de Taskforce niet meer naar de inhoud van de asielaanvraag kijkt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de asielzoeker (zonder reden) niet naar het gehoor is gekomen. En als hij niet binnen 2 weken heeft aangetoond dat dit niet zijn schuld is. Dit blijkt uit artikel 30c lid 1b van de Vreemdelingenwet.

Originele documenten inleveren bij Taskforce

Kunnen asielzoekers belangrijke originele documenten inleveren bij de Taskforce? Zo ja, hoe?
Krijgt de asielzoeker een fysiek of telegehoor bij de Taskforce en heeft hij of zij originele documenten? Dan is het belangrijk dat hij of zij deze inlevert. Hoe eerder de Taskforce de documenten heeft, hoe eerder deze kunnen worden onderzocht. Asielzoekers kunnen de originele documenten:

  • aangetekend opsturen naar de IND in Den Bosch. Het adres staat in de uitnodiging voor gehoor die de asielzoeker krijgt.
  • inleveren via hun advocaat. De advocaat stuurt de documenten dan naar Den Bosch. 
  • inleveren  bij een Taskforce-medewerker tijdens het gehoor.

Krijgt de asielzoeker een schriftelijk gehoor? Dan kan de asielzoeker de originele documenten alleen inleveren op de locatie waar hij of zij is uitgenodigd. 

Hoorlocaties Taskforce

Houdt de Taskforce op de hoorlocaties rekening met de maatregelen tegen het coronavirus?
Ook op de hoorlocaties gelden de maatregelen van het RIVM. Er is ook voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. De Taskforce let er goed op dat iedereen zich houdt aan de regels. Lees meer over de coronamaatregelen bij de IND.

Is er mogelijkheid om te bidden op de hoorlocaties van de Taskforce?
Op de hoorlocaties zijn geen gebedsruimten.

Is er op de hoorlocaties gelegenheid om broodjes, snacks of andere etenswaren te kopen?
Nee, die mogelijkheid is er niet. Daarom is het belangrijk dat de asielzoeker zijn eigen lunch meeneemt naar het gehoor. Wel zijn er machines aanwezig met koffie, thee en chocolademelk.

Is er een kinderopvang op de hoorlocaties van de Taskforce?
In Den Bosch is er een kinderopvang. In Utrecht en Zevenaar is er geen kinderopvang.

Vervoer van en naar Taskforce

Is er in de bussen en taxi’s voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden?
De chauffeurs houden zich aan de COVID-19 maatregelen van de overheid en branche. Bij het inplannen van vervoer volgt de Tasforce deze regels en zorgen we voor voldoende ruimte. Lees meer over de coronamaatregelen in de bussen en taxi’s op de website van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Mag er iemand anders dan de asielzoeker meereizen in de bus ter ondersteuning?
Nee. Het vervoer is alleen bedoeld voor de asielzoekers. Andere personen, zoals de advocaat, zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen vervoer naar de locatie.

Mogen asielzoekers met eigen vervoer naar een Taskforce-locatie?
Nee, liever niet. De Taskforce raadt reizen met eigen vervoer dringend af.  Als een asielzoeker zelf reist is de kans namelijk groter dat hij niet op tijd op de hoorlocatie is. De Taskforce houdt zich aan een strakke planning. Voor een aantal locaties is het op tijd komen van de asielzoeker op de hoorlocatie niet makkelijk te regelen. Komt een asielzoeker te laat op zijn gehoor? Dan kan de Taskforce hem mogelijk die dag niet meer horen. Hierdoor bestaat het risico dat de behandeling van de asielaanvraag langer gaat duren. Ook hebben de hoorlocaties  geen (gratis) parkeerplekken en zijn er weinig parkeerplekken in de buurt.

Is het mogelijk dat asielzoekers na het gehoor naar een andere COA-locatie gaan dan waar zij die dag vandaan kwamen?
Opvang en verhuizingen van de ene COA-locatie naar de andere vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. De Taskforce zorgt alleen voor het vervoer van en naar de opgegeven COA-locatie.