• Home
  • Veelgestelde vragen Taskforce Dwangsommen

Veelgestelde vragen Taskforce Dwangsommen

​Taskforce Dwangsommen is een apart team binnen asiel. Het team heeft als doel om de achterstand van 15350 zaken vóór 1 januari 2021 te behandelen. Hieronder leest u de meestgestelde vragen over de Taskforce.

 

Over de Taskforce

Wat is de Taskforce?

De Taskforce dwangsommen is een programma om het aantal dwangsommen kleiner te maken. De Taskforce doet dit door de voorraden asielaanvragen bij de IND zo snel mogelijk te behandelen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dit team ingesteld. Organisatorisch en financieel is de Taskforce onderdeel van de IND.

Welke zaken behandelt de Taskforce?

Het gaat om 15.350 zaken (asielaanvragen van vóór 1 april 2020). Toen de Taskforce begon was dit aantal op 14.600 zaken gezet. Een aantal zaken zaten op 1 april 2020 nog in de aanmeldfase. Deze kwamen later toch nog in de Algemene Asielprocedure (spoor 4), daarom behandelt de Taskforce deze zaken ook. Op 1 september 2020 heeft de Taskforce een beslissing genomen op zo'n 4.000 asielaanvragen. Dit betekent dat de Taskforce nog ongeveer 11.000 asielaanvragen moet behandelen.

Wanneer is de Taskforce klaar?

De opdracht aan de Taskforce is om aan het einde van dit jaar een beslissing te hebben genomen op de asielaanvragen van vóór 1 april 2020.

Wie zit er in de Taskforce?

Voor het werk van de Taskforce worden mensen van binnen en buiten de IND ingezet. Voor een deel zijn dat asielmedewerkers en medewerkers vanuit verschillende andere IND-directies. Maar het zijn ook nieuwe medewerkers die van buiten de IND (ketenpartners en uitzendkrachten) komen.

Wachttijden asielprocedure

Kan de Taskforce asielzoekers vertellen wanneer ze precies aan de beurt zijn?

We kunnen nu helaas niet iedereen precies een datum geven. De Taskforce werkt met een planning, die van verschillende factoren afhankelijk is. Wel kunnen wij zeggen dat wij aanvragen van vóór 1 april 2020 voor het einde van dit jaar in behandeling nemen. We sturen asielzoekers hiervoor een uitnodiging.

Hoe kan het gebeuren dat iemand die later asiel heeft aangevraagd, toch eerder aan de beurt is?

De IND heeft de asielzaken in 2 groepen gedeeld, in opdracht van de staatssecretaris:

1. Asiel aangevraagd vóór 1 april
Een apart team (Taskforce dwangsommen) beslist op deze groep van 15.350 asielaanvragen. Het doel is dat de Taskforce deze voorraad asielaanvragen vóór 1 januari 2021 heeft afgehandeld.

2. Asiel aangevraagd na 1 april
De IND moet op tijd op deze asielaanvragen beslissen. Op tijd betekent binnen de wettelijke beslistermijn. Dit is de tijd die de IND volgens de wet heeft om te beslissen op een asielaanvraag. Iemand die later asiel aanvraagt kan daarom eerder aan de beurt zijn.

Er zijn veel verschillende IND-medewerkers bezig met het behandelen van de asielaanvragen in deze 2 groepen. Dit betekent dat zij geen invloed hebben op welke asielzoeker eerst een gesprek of beslissing krijgt. Hierdoor is het mogelijk dat iemand die later asiel aanvraagt of heeft aangevraagd, toch eerder aan de beurt is.

Gehoor bijwonen

Kan een medewerker van VWN of gemachtigde een gehoor bijwonen? Zo ja, hoe kan de VWN-medewerker/advocaat dit aangeven?

Ja, dit is mogelijk. De VWN-medewerker/advocaat kan dit na ontvangst van de uitnodiging bij de planning aangeven. Dit kan door de planning te bellen op 088-043 6888 of door een mail te sturen naar info.Taskforce@ind.nl.

Bijwonen gehoren in Utrecht
Eén van de locaties waar de Taskforce de gehoren uitvoert is Utrecht. Bent u VWN-medewerker of advocaat en wilt u bij een gehoor in Utrecht aansluiten? In ons gebouw aan de Proostwetering 41a kunt u live bij een gehoor zijn. In het andere gebouw aan de Gansstraat 180 kan dit alleen via telehoren (Skype). Wilt u een gehoor bijwonen in Utrecht? Stuur dan een mail naar Planning.UtrechtINDTF@ind.nl. De planning laat u daarna weten of u bij een live of telegehoor zit. Bij een telegehoor krijgt u een link waarmee u bij het gesprek kunt aansluiten.

Kan bijwonen via beeld, fysiek of de telefoon?

Bijwonen van een gehoor kan op verschillende manieren. Alleen is niet iedere hoorlocatie geschikt voor fysiek bijwonen.

Aanleveren documenten

Hoe kan de asielzoeker nu zijn originele documenten aanleveren?

In de uitnodiging staat dat documenten naar AC Den Bosch gestuurd mogen worden. Wij raden aan originele documenten niet te sturen als dat niet nodig is. En als dat wel nodig is om dat aangetekend te doen. Wanneer de asielzoeker voor het gehoor zijn advocaat ziet, geeft hij zijn originele documenten aan hem. De advocaat stuurt deze daarna naar de documentenkamer in Den Bosch. Ziet de asielzoeker zijn advocaat niet voor het gehoor? Dan kan hij tijdens zijn gehoor de originele documenten aan de IND-medewerker geven.

Is er een mogelijkheid dat een asielzoeker de originele documenten tijdens het gehoor inlevert? Deze optie staat niet in de uitnodiging. Dit is vooral voor asielzoekers die pas laat van de documentenkamer horen van belang.

Ja, die mogelijkheid is er altijd geweest. Hoe eerder de Taskforce de documenten heeft, hoe eerder deze kunnen worden onderzocht.

Keuze telehoren of fysiek horen

Hoe bepaalt de Taskforce of een asielzoeker een telegehoor of een fysiek gehoor krijgt?

De keuze voor het soort gehoor hangt af van verschillende factoren. Denk aan nationaliteit, de moeilijkheid van de zaak en beschikbaarheid van hoorruimten.

Kan een advocaat of VWN-medewerker aan de IND laten weten dat er individuele aspecten spelen waardoor een telegehoor (op dit moment) niet mogelijk is?

Ja, de advocaat of VWN-medewerker kan dit aan de IND doorgeven. We bekijken dan eerst of we op dezelfde tijd een fysiek gehoor kunnen inplannen. Als dat niet mogelijk is, plant de Taskforce het gehoor op een andere datum in.

Wat gebeurt er als een telegehoor op de dag van de uitnodiging toch niet mogelijk is?

Soms kan het telegehoor toch niet doorgaan, bijvoorbeeld door problemen met de verbinding. De IND zorgt dan dat de asielzoeker op dezelfde dag nog wordt opgehaald bij zijn verblijfslocatie. De IND gaat de asielzoeker dan toch in persoon horen op het AC.

Is een asielzoeker die voor schriftelijk horen kiest sneller aan de beurt dan bij een tele- of fysiek gehoor?

Ja, we verwachten dat een asielzoeker die voor schriftelijk horen kiest eerder aan de beurt is. Dit komt omdat we de komende tijd meer gaan inzetten op schriftelijk horen. De IND moet een schriftelijk gehoor binnen 2 weken beoordelen. Er zijn dan twee opties:

  • De IND neemt direct een positieve beslissing op de aanvraag.
  • De IND moet toch nog een nader gehoor inplannen. Of de IND moet nog meer onderzoek doen.

Gaat de procedure sneller bij een telegehoor of bij een fysiek gehoor?

Het maakt niet uit welk gehoor de asielzoeker kiest. Bij beide gehoren gaat de procedure even snel.

Planning asielzaken Taskforce

De IND heeft laten weten dat zaken de komende weken na het gehoor naar de Verlengde Asielprocedure (VA) gaan om capaciteitsredenen. Mij is verteld dat het alleen gaat over Syrische zaken en dan alleen in de week van 27-31 juli 2020. Betekent dit dat de IND Turkse en Jemenitische zaken niet VA stuurt?

Het VA sturen van een zaak is geen standaardprocedure en ook niet gebonden aan nationaliteit. In de afgelopen weken was er onvoldoende besliscapaciteit beschikbaar (door vakantie bijvoorbeeld). Daardoor lukte het in een aantal gevallen niet om in de AA te beslissen. De IND heeft daarom zaken VA gestuurd.

Er staan ook Eritreeërs op de planning van de Taskforce in Utrecht. Kan ik hieruit opmaken dat de IND ze als kansrijke zaak gaan horen, dus de verkorte procedure? Of krijgen ze wel een 8-daagse procedure, dus twee gehoren in Utrecht? En wanneer is dan het nader gehoor?

In Utrecht hoort de IND zaken in de verkorte procedure en in de 8-daagse procedure. Voor de 8-daagse procedure geldt dat het eerste gehoor op dag 1 en het nader gehoor op dag 3 is. Asielzoekers in de 8-daagse procedure krijgen voor beide gehoren een aparte uitnodiging.

Wat gebeurt er als asielzoekers weigeren naar een gehoor van de Taskforce te gaan?

De IND stelt de aanvraag dan buiten behandeling. Dit kan de IND doen als de asielzoeker niet naar het gehoor is gekomen. En als hij niet binnen 2 weken heeft aangetoond dat dit niet zijn schuld is. Dit blijkt uit artikel 30c lid 1b van de Vreemdelingenwet.

Bij de ingeplande zaken in AC Den Bosch wordt gesproken over een DBG (Doelgericht behandeling gehoor). In de uitnodiging van de Taskforce Utrecht wordt gesproken over een eerste en nader gehoor op dag 1. Op de planning van Schiphol wordt gesproken van een verificatie gehoor + nader gehoor op één dag. Zit er verschil in de aanpak of bedoelen ze allemaal hetzelfde?

In verschillende bewoordingen gaat het om dezelfde aanpak, namelijk een eerste en nader gehoor op één dag. 

Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag heb over de planning?

Hebt u een vraag over de planning van de Taskforce? Bel dan 088-043 6888 of stuur een mail naar info.Taskforce@ind.nl. U kunt bellen op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Uitnodiging gehoor

Asielzoekers hebben niet altijd een uitnodiging ontvangen op het asielzoekerscentrum (azc). Naar wie stuurt de IND de uitnodiging?

Uitnodigingen gaan vanuit de Taskforce naar de COA-locatie waar de asielzoeker woont. Of als de asielzoeker op zichzelf woont naar zijn privéadres. De IND stuurt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een planlijst. Op die manier hoort de advocaat wanneer het gehoor is.

Wat is de rol van het COA op het azc bij het verspreiden van de uitnodiging?

De asielzoeker haalt de brief op bij de receptie van het COA. Op de postlijst in de receptie en op de website MyCOA kan hij controleren of er post voor hem is.

Vervoer

Welke bussen worden ingezet?

Er wordt gebruik gemaakt van touringcars, personenbusjes en taxi's. De IND huurt deze vervoermiddelen in via een commercieel bedrijf, via een contract. Er wordt geen gebruik gemaakt van lijnbussen.

Is er in de bussen voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden?

De chauffeur houdt zich aan de COVID-19 maatregelen van de overheid en branche. Bij het inplannen van vervoer volgen we deze regels en zorgen we voor voldoende ruimte. (Sectorprotocol Veilig Taxivervoer 30-6-2020 van Koninklijk Nederlands Vervoer).

Mag er iemand anders dan de asielzoeker meereizen in de bus ter ondersteuning?

Nee. Het vervoer is alleen bedoeld voor de asielzoekers. Anderen, zoals de advocaat, zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen vervoer naar de locatie.

Waar moeten asielzoekers zich melden voor vervoer?

De bus of taxi komt naar het postadres van de COA-locatie. De chauffeur zal zich daar melden bij de receptie. Soms is er een afgesproken plek op de COA-locatie waar de asielzoekers klaar staan. De bewaking geeft dit dan door aan de chauffeur.  

Mogen asielzoekers met eigen vervoer naar Utrecht/Den Bosch komen?

Nee, liever niet - wij raden reizen met eigen vervoer dringend af. Als een asielzoeker zelf reist is de kans namelijk groter dat hij niet op tijd op de hoorlocatie is. De Taskforce houdt zich aan een strakke planning. Voor een aantal locaties is het op tijd komen van de asielzoeker op de hoorlocatie niet makkelijk te regelen. Komt een asielzoeker te laat op zijn gehoor? Dan kan de Taskforce hem mogelijk die dag niet meer horen. We moeten zijn gehoor dan opnieuw inplannen. Hierdoor bestaat het risico dat de behandeling van zijn zaak veel langer gaat duren. Ook heeft geen van de locaties (gratis) parkeerplekken en/of zijn er weinig parkeerplekken in de buurt.

Keren asielzoekers die naar de hoorlocatie reizen dezelfde dag naar het azc terug?

Alle asielzoekers die naar hun hoorlocatie reizen keren diezelfde dag naar het azc terug. De tijden waarop asielzoekers worden opgehaald voor hun terugreis zijn:

  • Den Bosch: 18:00 uur
  • Utrecht:       15:30 uur (gehoren in de ochtend)                     
                           22:00 uur (gehoren in de middag) 

Genoemde tijden zijn onder voorbehoud. Als het voor het proces belangrijk is, kunnen deze tijden veranderen. 

Is het mogelijk dat asielzoekers na het gehoor naar een ander centrum gaan dan waar zij die dag vandaan kwamen?

Opvang en mogelijke verhuizingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. De Taskforce zorgt alleen voor dat vervoer van en naar de opgegeven opvanglocatie.

Hoorlocaties

Houdt de IND op de hoorlocaties rekening met de maatregelen tegen het coronavirus?

Ook op de hoorlocaties gelden de maatregelen van het RIVM. Er is ook voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. De IND let er goed op dat iedereen zich houdt aan de regels.

Is er mogelijkheid om te bidden?

Op de hoorlocaties zijn geen gebedsruimten. 

Is er op de hoorlocaties gelegenheid om broodjes, snacks of andere etenswaren te kopen?

Nee, die mogelijkheid is er niet. Daarom is het belangrijk dat de asielzoeker zijn eigen lunch meeneemt naar het gehoor. Wel zijn er machines aanwezig met koffie, thee of chocolademelk.

Is er een kinderopvang op de hoorlocatie?

In Den Bosch is een kinderopvang. Voor Utrecht bekijken we nu of we kinderopvang kunnen regelen.