Vanwege wegwerkzaamheden is het loket Utrecht van 15 t/m 20 juli per auto slecht bereikbaar. Houd hier rekening mee met het plannen van uw reis.

 • Home
 • Turkse werknemers en hun gezinsleden

Turkse werknemers en hun gezinsleden

Op deze pagina leest u welke speciale regels voor Turkse werknemers en hun gezinsleden gelden.

De Europese Unie en Turkije hebben in 1963 een Associatieovereenkomst gesloten. Het doel van deze overeenkomst is het versterken van de relatie tussen Turkije en de EU. Dit gebeurt door langzaamaan het vrije verkeer van Turkse burgers tot stand te brengen. Hiervoor wordt het makkelijker gemaakt voor Turkse burgers om te wonen in de EU. 

Dit geldt voor Turkse burgers die het recht hebben om te werken in Nederland en hun gezinsleden. Deze gezinsleden hoeven niet zelf de Turkse nationaliteit te hebben. Bij gezinsleden gaat het om:

 • U bent echtgenoot of geregistreerd partner van een Turkse werknemer.
 • U bent het kind of kleinkind van een Turkse werknemer of van de echtgenoot/geregistreerd partner van een Turkse werknemer. U bent jonger dan 21 jaar of u komt ten laste van de Turkse werknemer;
 • U bent de ouder of grootouder van een Turkse werknemer of van de echtgenoot/geregistreerd partner van een Turkse werknemer. U komt ten laste van de Turkse werknemer.

Het verdrag geldt alleen voor aanvragen voor voortzetting van verblijf en niet voor eerste aanvragen. Een eerste aanvraag voor verblijf bij familie- of gezinslid kan dus alleen worden ingediend voor een echtgenoot of (geregistreerd) partner of een minderjarig kind. En daarnaast voor kinderen die in Nederland zijn geboren.

Kosten van een aanvraag (leges)

Turkse onderdanen betalen een lager bedrag voor aanvragen voor de volgende verblijfsvergunningen:

 • Arbeid als zelfstandige
 • Arbeid in loondienst
 • Lerend werken
 • Seizoenarbeid
 • Wetenschappelijk onderzoek richtlijn (EU) 2016/801
 • Kennismigrant
 • Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar) ​
 • Au pair
 • Verblijf als gezinslid van een Turkse burger (ook als u zelf niet de Turkse nationaliteit hebt). Het lage tarief geldt in dit geval niet als de Turkse burger een verblijfsvergunning heeft voor medische behandeling of voor het doorbrengen van verlof in Nederland.

Het lagere bedrag geldt voor zowel de eerste aanvraag als voor een aanvraag voor wijziging van het verblijfsdoel. Ook bij verlenging en een aanvraag voor onbepaalde tijd betaald u een lager bedrag. De kosten voor deze aanvraag vindt u op de pagina's verlenging en aanvraag onbepaalde tijd.

De lage tarieven gelden ook als u naast de Turkse nationaliteit een andere nationaliteit hebt, bijvoorbeeld de Nederlandse. Doet u een aanvraag voor verblijf bij een Turkse burger in Nederland en heeft deze persoon ook de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan bij de aanvraag ook een kopie van een geldig Turks paspoort of ID-kaart mee. Geef in een toelichting aan dat u dit doet om in aanmerking te komen voor het lage legestarief.

Turkse burgers die rechten kunnen ontlenen aan de Associatieovereenkomst en hun gezinsleden betalen de volgende kosten voor een aanvraag:

Aanvraag verblijfsvergunning met mvv: € 66
Aanvraag verblijfsvergunning zonder mvv: € 57
Aanvraag verlenging verblijfsvergunning: € 57
Aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning: € 57
Vervangend document bij vermissing, onjuiste gegevens, beschadiging of diefstal: € 57

Minderjarige Turkse burgers die rechten kunnen ontlenen aan de Associatieovereenkomst betalen de volgende kosten voor een aanvraag:

Aanvraag verblijfsvergunning met mvv: € 57
Aanvraag verblijfsvergunning zonder mvv: € 30
Aanvraag verlenging verblijfsvergunning: € 30
Aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning: € 30
Vervangend document bij vermissing, onjuiste gegevens, beschadiging of diefstal: € 30

Hebt u een terugkeervisum nodig om te reizen? Als u het lage tarief hebt betaald voor uw verblijfsvergunning dan betaalt u voor het terugkeervisum € 45.

Verblijf bij echtgenoot of geregistreerd partner

Gaat u verblijven bij uw Turkse echtgenoot of geregistreerd partner in Nederland? En mag uw echtgenoot of geregistreerd partner in Nederland werken? Dan geldt voor u een lagere leeftijdseis. U moet allebei 18 jaar of ouder zijn. 

Gaat u ongehuwd samenwonen met uw Turkse partner in Nederland dan moet u wel allebei 21 jaar of ouder zijn.

Het Associatieverdrag geldt alleen voor voortzetting van verblijf en niet voor eerste aanvragen. U kunt dus alleen uw echtgenoot of (geregistreerd) partner of uw minderjarig kind naar Nederland laten komen. Of een aanvraag voor uw in Nederland geboren kind (u hebt zelf een verblijfsvergunning in Nederland). U kunt geen aanvraag indienen om uw meerderjarig kind, ouders of grootouders of kleinkind naar Nederland te laten komen.

Heeft uw meerderjarig kind, ouder, grootouder of kleinkind al een verblijfsvergunning? Zij mogen in Nederland blijven. En zij mogen een aanvraag doen voor voortzetting van verblijf op grond van het Associatieverdrag.

Inburgeringsexamen

Turkse burgers en hun gezinsleden zijn niet verplicht om in te burgeren. 

U hoeft het basisexamen inburgering in het buitenland dan ook niet te doen als u de Turkse nationaliteit hebt of een gezinslid bent van iemand met de Turkse nationaliteit.

U hoeft ook het inburgeringsexamen niet gehaald te hebben als u een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk na 5 jaar verblijf bij echtgenoot of partner aanvraagt. Of als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvraagt.

Referentschap

De IND kan niet eisen dat u een (erkende) referent hebt als u naar Nederland wilt komen voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Arbeid in loondienst
 • Kennismigrant
 • Onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801
 • Geestelijk bedienaar

Dit betekent dat u zelf een aanvraag kunt indienen. De IND raadt wel aan dat u de werkgever als referent laat optreden. Wanneer een erkend referent een aanvraag indient, is de aanvraag sneller afgerond.

Als u toch zelf een aanvraag wilt doen, kunt u het "Aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning in verband met verdrag tussen de Europese Unie en Turkije" gebruiken. U vindt dit formulier onderaan deze pagina of op de pagina van het verblijfsdoel dat u wilt aanvragen.

Verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige

Bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige vraagt de IND advies aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de uit te voeren ondernemingsactiviteiten. RVO gebruikt hiervoor een puntensysteem. Op 29 september 2010 (200908205/1/V2) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het puntensysteem, en dan vooral de kennis- en innovatieonderdelen, in strijd is met de standstill-bepaling van de Turkse Associatieovereenkomst. Dit houdt in dat de IND het puntensysteem niet als toetsingskader mag gebruiken voor Turkse onderdanen die in Nederland willen werken als zelfstandig ondernemer.

Bent u een Turkse burger en vraagt u een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige? U moet het wezenlijk Nederlands belang van uw onderneming aantonen met het ondernemingsplan dat u bij uw aanvraag voegt. Uit het ondernemingsplan moet blijken dat uw onderneming levensvatbaar is. Uw onderneming moet mee kunnen draaien in de vrije markteconomie. Uw onderneming moet voorzien in een behoefte in Nederland en positief bijdragen aan de Nederlandse economie. Uw onderneming mag bijvoorbeeld de vrije markteconomie en de arbeidsmarkt niet verstoren. Uw ondernemingsplan moet onderbouwd worden met cijfers. 

De IND kijkt of uw ondernemingsplan compleet is. Daarna stuurt de IND uw ondernemingsplan naar de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). De RVO beoordeelt namens de Minister van Economische Zaken of u met uw onderneming een wezenlijk Nederlands belang dient. De RVO kan aanvullende stukken vragen. Dit gaat dan via de IND. U hebt dus zelf geen contact met de RVO.

Arbeidsrechten

Hebt u de Turkse nationaliteit en werkt u in loondienst of als zelfstandig ondernemer? U bent na 3 jaar vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent dat u na 3 jaar werken in Nederland geen TWV meer nodig hebt als u in loondienst gaat werken.

Verblijfsdoelen voor onderdanen van Turkije en gezinsleden van Turkse onderdanen

Op grond van de Associatieovereenkomst kunnen Turkse onderdanen en/of hun gezinsleden de volgende verblijfsvergunningen aanvragen:

Arbeid in loondienst op grond van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije

U kunt een verblijfsvergunning arbeid in loondienst op grond van het Associatieverdrag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • U werkt al minimaal 1 jaar bij een Nederlandse werkgever.
 • U hebt de hele periode dat u bij deze werkgever werkte een geldige verblijfsvergunning gehad.
 • U blijft nog steeds werken bij dezelfde werkgever.

Als u deze verblijfsvergunning krijgt, hebt u geen TWV nodig om bij deze Nederlandse werkgever te werken. Gaat u bij een andere werkgever werken? Uw werkgever moet een TWV hebben om u in loondienst te laten werken als u nog niet minimaal 3 jaar hebt gewerkt in Nederland.

Voortgezet verblijf na verblijf bij familie- of gezinslid

U kunt een verblijfsvergunning voortgezet verblijf krijgen na verblijf bij een familie- of gezinslid als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont minimaal 3 jaar in Nederland met een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid met een niet-tijdelijk verblijfsrecht heeft of Nederlander is.
 • U voldoet aan de voorwaarde voor het verlengen van de geldigheidsduur van de oorspronkelijke verblijfsvergunning.

Zoekjaar na verbreken huwelijk van 3 jaar (waarvan het laatste jaar in Nederland)

U kunt een verblijfsvergunning voor het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (zoekjaar) krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • U bent minimaal 3 jaar gehuwd geweest of u hebt minimaal 3 jaar een geregistreerd partnerschap gehad met een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsrecht.
 • U hebt minimaal 1 jaar direct voor de beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland gewoond met een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw echtgenoot of geregistreerd partner.

Voortgezet verblijf na zoekjaar na verbreken huwelijk van 3 jaar

U kunt een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf na zoekjaar krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • U hebt nu een tijdelijke verblijfsvergunning voor het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (zoekjaar).
 • U hebt tijdens de geldigheid van deze verblijfsvergunning werk in loondienst gevonden of u werkt als zelfstandig ondernemer.
 • U hebt dat werk nog minimaal 1 jaar.
 • U hebt zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen.

3-jarenbeleid

U kunt een verblijfsvergunning op grond van het 3-jarenbeleid krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt de Turkse nationaliteit.
 • U hebt een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning arbeid als zelfstandige. Deze aanvraag is al 3 jaar in behandeling.
 • U hebt de hele tijd dat u in procedure was voor deze verblijfsvergunning rechtmatig verblijf gehad.

U kunt voor deze verblijfsvergunning het aanvraagformulier niet gebruiken. U geeft in bijvoorbeeld een brief aan dat u een beroep wilt doen op het 3-jarenbeleid. Daarna kijkt de IND of u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvraagformulieren

Gebruik het volgende formulier voor de volgende aanvragen:

 • Arbeid in loondienst op grond van het Associatieverdrag EU-Turkije
 • Zoekjaar na verbreken huwelijk
 • Voortgezet verblijf na zoekjaar
 • Driejarenbeleid
 • Arbeid als kennismigrant als u niet wilt dat de referent (werkgever) de aanvraag indient
 • Onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801 als u niet wilt dat de referent (werkgever) de aanvraag indient

De aanvraagformulieren voor alle andere verblijfsdoelen vindt u op de pagina van dat verblijfsdoel.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

ten laste van

​Een gezinslid komt ten laste van een Turkse onderdaan en/of zijn echtgenoot (of geregistreerd partner) als deze Turkse onderdaan en/of zijn echtgenoot (of geregistreerd partner) betalen voor het levensonderhoud van dit gezinslid. Omdat het gezinslid zelf geen geld hiervoor heeft en ook geen mogelijkheid heeft om geld te verdienen.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.