Aanvullende documenten uploaden

U hebt al een aanvraag ingediend. U wilt nog één of meer aanvullende documenten uploaden. Dit kan alleen als u nog geen beslissing op deze aanvraag hebt ontvangen.

Voor het uploaden hebt u het zaaknummer nodig. U vindt het zaaknummer op de ontvangstbevestiging die u per post krijgt.

U kunt aanvullende documenten uploaden als één van deze situaties voor u geldt:

  • U bent de vreemdeling.
  • U bent de sociaal referent, bijvoorbeeld voor uw partner.
  • U bent garantsteller voor iemand die een visum kort verblijf heeft aangevraagd en u hebt bezwaar gemaakt.

U kunt meerdere documenten uploaden tot maximaal 40 MB. Per document kunt u tot maximaal 8 MB uploaden.

Bericht voor gemachtigden en advocaten

Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing geworden. Dit betekent dat wij als IND zo zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens willen omgaan. Om dit te kunnen doen hebben we ook uw hulp nodig.

Stuur geen aanvragen of documenten die zien op meer (volwassen) personen per aanvraag/document

De persoonsgegevens van klanten dienen alleen voor deze persoon zelf inzichtelijk te zijn en niet voor anderen. Dit is natuurlijk anders wanneer de klant een ouder of wettelijk vertegenwoordiger heeft.

Uw cliënten hebben geen bezwaar tegen het delen van hun gegevens

Voeg dan een toestemmingsverklaring van de betreffende  klant toe aan de aanvraag of documenten. In deze verklaring staat duidelijk vermeld dat uw cliënt toestemming geeft de stukken te gebruiken en de documenten dus kunnen worden toegevoegd aan het dossier van deze klant. Daarbij wijzen we u erop dat op het dossier van de klant de Archiefwet van toepassing is.

Wij danken u voor uw medewerking om samen zo zorgvuldig mogelijk met de persoonsgegevens van onze klanten om te gaan.