• Home
  • Nieuwsbulletin Zakelijk

Nieuwsbulletin Zakelijk

Nieuwe opmaak schriftelijke formulieren

Vanaf april 2019 past de IND in stappen de opmaak van de schriftelijke formulieren aan. Wilt u een nieuwe aanvraag indienen of iets melden? Download dan altijd opnieuw het formulier van ind.nl. U hebt dan altijd de meest actuele versie.

Geen aan- en afmeldingen bij lopende zaken in portaal Zakelijk

Via de knop 'de status van uw lopende aanvraag inzien' in portaal Zakelijk ziet u alleen de stand van zaken van eerste aanvragen voor een kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker en zijn gezinsleden. Aan- en afmeldingen van kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers staan niet in dit overzicht.

Wilt u weten welke documenten u moet uploaden bij een online aanvraag kennismigrant?

Voor alle aanvragen voor kennismigranten vindt u nu op ind.nl welke documenten u moet uploaden bij de online aanvraag via portaal Zakelijk. Op de pagina Portaal Zakelijk ziet u rechts het kopje Meer informatie: de link 'Welke documenten moet ik uploaden? (Kennismigrant gerelateerde aanvragen)' verwijst u naar de juiste pagina.


English version:


New layout for printed forms

In April 2019, the IND started to adapt the layout of printed forms in phases. Would you like to submit a new application or to report something? Always download the form again from ind.nl. Then you will always have the latest version.

Registrations and deregistrations not shown under pending applications in the Business Portal

By clicking on the 'View the status of your pending applications' button in the Business Portal, you can only see the status of initial applications for a highly skilled migrant or scientific researcher, and their family members. Registrations and deregistrations of highly skilled migrants or scientific researchers are not shown in this overview.

Would you like to know which documents you need to upload for an online application for a highly skilled migrant?

For all applications for highly skilled migrants, you can now find out which documents you need to upload with the online application in the Business portal. On the Business portal web page look under the 'More information' heading in the right hand column. To visit the relevant web page, click on the link 'Which documents do I have to upload? (applications for highly skilled migrants)'.Delen