Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

 • Home
 • Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

U bent slachtoffer van slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen als slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land  of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Bedenktijd

Als slachtoffer van mensenhandel kunt u een bedenktijd krijgen om te beslissen of u aangifte wilt doen van mensenhandel. Of u kunt nadenken of u op een andere manier wilt meewerken aan de opsporing en vervolging van een verdachte of verdachten.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. En één van de volgende situaties geldt voor u:

 • U bent slachtoffer van mensenhandel. U hebt hiervan aangifte gedaan. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek voor de opsporing en veroordeling van de daders of er loopt een rechtszaak tegen de verdachten.

Hebt u asiel aangevraagd in Nederland? Maar had u in een ander EU-land asiel moeten aanvragen? Of is er een andere reden waarom Nederland of een andere lidstaat vindt dat u in het andere EU-land verblijf moet aanvragen? Dan valt u onder de Dublinverordening. U krijgt alleen een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel als het voor het onderzoek belangrijk is dat u in Nederland bent.

 • U bent slachtoffer van mensenhandel. U hebt geen aangifte gedaan. Maar u werkt op een andere manier mee aan het onderzoek voor of een rechtszaak tegen een strafbaar feit uit artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.
 • U bent getuige-aangever van mensenhandel en u hebt hiervan aangifte gedaan. Door uw aangifte loopt er een opsporings- en veroordelingsonderzoek of rechtszaak tegen de verdachte. Het is belangrijk dat u in Nederland bent tijdens dit onderzoek of deze rechtszaak.

Hebt u asiel aangevraagd in Nederland? Maar had u in een ander EU-land asiel moeten aanvragen? Of is er een andere reden waarom Nederland of een andere lidstaat vindt dat u in het andere EU-land verblijf moet aanvragen? Dan valt u onder de Dublinverordening. U krijgt alleen een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel als het voor het onderzoek belangrijk is dat u in Nederland bent.

 • Er zijn aanwijzingen dat u slachtoffer bent van mensenhandel. U kunt of wilt geen aangifte doen of op een andere manier meewerken aan het opsporings- en vervolgingsonderzoek. Omdat:
  • u ernstig wordt bedreigd; en/of
  • u door een lichamelijke of psychische ziekte niet kunt meewerken; en/of
  • u minderjarig bent.

De IND wijst uw aanvraag niet af als u geen geldig reisdocument hebt. De IND wijst uw aanvraag ook niet af als u een gevaar bent voor de openbare orde en de inbreuk op de openbare orde direct verband houdt met de mensenhandel.

Hebt u een asielaanvraag ingediend? En blijkt uit uw asielgehoor dat u mogelijk het slachtoffer bent van mensenhandel? De IND kijkt dan zelf of u een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel kunt krijgen. U hoeft hiervoor niet zelf een aanvraag te doen.

Kosten

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.​ 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning humanitair tijdelijk is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat u 1 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk hebt gehad, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een  zelfstandige verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan uw verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.