• Home
 • Situatie Afghanistan: gevolgen voor verblijf en verblijfsaanvragen van Afghanen

Situatie Afghanistan: gevolgen voor verblijf en verblijfsaanvragen van Afghanen

​De situatie in Afghanistan verandert snel en heeft invloed op verblijfsaanvragen van Afghanen bij de IND. We begrijpen dat u hierover veel vragen hebt. Op deze pagina leest u de laatste informatie over het verblijf en de aanvragen van Afghanen. Zodra er meer bekend is, vullen we de informatie op deze pagina verder aan. 

​Laatst bijgewerkt: 20 september 2021

​Evacuatie uit Afghanistan

Ga naar de website van Rijksoverheid voor informatie over evacuatie vanuit Afghanistan. En informatie over de opvang in Nederland na evacuatie uit Afghanistan.

Bent u Nederlander of Afghaan met verblijf in Nederland en bent u in Afghanistan? Lees wat u kunt doen op de website van  Nederlandwereldwijd.

Opvanglocaties in Nederland

​De Koninklijke Marechaussee helpt mee om geëvacueerde mensen met de Afghaanse nationaliteit naar een noodopvanglocatie te brengen. Het maakt hierbij niet uit of deze mensen een paspoort bij zich hebben. Op de noodopvanglocatie vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hen op. De IND behandelt daarna de asielaanvragen. Meer informatie over de opvang en de opvanglocaties vindt u op de website van het COA.

Asiel voor geëvacueerde Afghanen

In Nederland zijn ruim 1900 geëvacueerde Afghanen opgevangen. Zij krijgen de komende tijd een verkort asielproces. Het is nog niet duidelijk hoe lang de procedure voor de hele groep duurt. De IND wil voortvarend te werk gaan en zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Bent u Afghaan, niet geëvacueerd en vraagt u asiel aan? Dan volgt u in de meeste gevallen de normale asielprocedure voor niet-geëvacueerde Afghanen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, informatie hierover ontvangt u bij aanmelding.

Vragen over procedure geëvacueerde Afghanen

De IND richt de komende tijd op de locaties Heumensoord, Zoutkamp en Zeist een loket in. Bij deze loketten kunt u als geëvacueerde vragen stellen over procedures. Vertel uw situatie aan de medewerkers bij het loket op locatie. Iedere situatie is anders, misschien hebt u al familie in Nederland wonen of eerder een visum gekregen. De medewerkers kijken of u asiel kunt aanvragen of toch een andere procedure moet volgen.

De asielprocedure voor geëvacueerde Afghanen in stappen

 • Voorregistratie door de IND

  Dit betekent dat de IND alle namen en verblijfplaatsen van de Afghanen registreert (inschrijft). De voorregistratie van deze groep is klaar.

 • Screening

  De IND doet een korte screening (onderzoek) op openbare orde en nationale veiligheid.

 • Identificatie en Registratie

  De Koninklijke Marechaussee (KMar) zorgt voor de identificatie en registratie van de geëvacueerden. Dit betekent dat de KMar:

  • pasfoto’s maakt en vingerafdrukken afneemt;

  • zorgt dat de geëvacueerden een handtekening zetten op de officiële asielaanvraag;

  • meegebrachte documenten controleert.

 • Voorlichting

  Medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) leggen uit hoe de asielprocedure gaat.

 • Rechtsbijstand

  Er zijn er advocaten beschikbaar om de geëvacueerden te helpen met de voorbereiding op het gesprek met de IND. Dit gebeurt voordat de procedure begint.

 • Gehoren

  De IND hoort (interviewt) de geëvacueerden met hulp van een onafhankelijke tolk. De geëvacueerden kunnen hun verhaal vertellen en de IND stelt daar vragen over.

 • Beslissing

  Is er geen verder onderzoek nodig? Dan neemt de IND een besluit op de aanvraag. Zijn er aanwijzingen voor 1F (oorlogsmisdaden) of gevaren voor de nationale veiligheid?  Dan is er eerst meer onderzoek nodig.

 • Verblijfsvergunning

  Krijgt de geëvacueerde een positief besluit? Dan krijgt deze een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (5 jaar).

Asiel voor niet-geëvacueerde Afghanen

Vanaf 26 augustus 2021 hoeft de IND voor de duur van 6 maanden geen besluit te nemen in Afghaanse asielaanvragen. Dit heet het besluitmoratorium. Ook zal Dienst Terugkeer & Vertrek geen Afghanen uitzetten als hun aanvraag eerder door de IND was afgewezen. Dit heet het vertrekmoratorium. Dit komt door de onzekere situatie in Afghanistan. Als de IND een besluit kan nemen, zal dit wel zo snel mogelijk gebeuren. 

Gevolgen besluit- en vertrekmoratorium

Door het besluitmoratorium verlengt de IND de beslistermijn van lopende en nieuwe asielaanvragen met 1 jaar.

Gevolgen voor lopende Afghaanse asielaanvragen

Bent u Afghaans, loopt er al een asielprocedure van u en valt u onder het besluitmoratorium? Dan krijgt u een brief van de IND. Hierin staat ook tot wanneer we de beslistermijn hebben verlengd. Mogelijk neemt de IND soms toch een positieve beslissing op een aanvraag. Bijvoorbeeld als er al een nader gehoor is geweest en hieruit blijkt dat er sowieso recht is op bescherming. De IND stuurt u een brief als dit geldt voor uw aanvraag.

Gevolgen voor nieuwe Afghaanse asielaanvragen

Bent u Afghaans en vraagt u tussen 26 augustus 2021 en 26 februari 2022 asiel aan? Dan krijgt u alleen een aanmeldgehoor (eerste interview) met de IND. Blijkt hieruit dat u onder het besluitmoratorium valt? Dan krijgt u hierover een brief van ons, waarin ook staat dat we de beslistermijn met 1 jaar verlengen.

Uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers

Bent u Afghaans, hebt u de asielprocedure helemaal doorlopen en een negatief besluit gehad (uitgeprocedeerd)? Dan bent u tijdens het moratorium niet verplicht om terug te keren naar Afghanistan.  

Wanneer geldt het besluit- en vertrekmoratorium niet

Niet alle Afghaanse (uitgeprocedeerde) asielzoekers vallen onder het moratorium. Het moratorium geldt niet bij de volgende situaties:

 • Iemand zegt de Afghaanse nationaliteit te hebben, maar uit onderzoek blijkt dat de persoon een andere nationaliteit heeft;

 • Een andere EU-lidstaat is verantwoordelijk voor de asielaanvraag (Dublin). Bijvoorbeeld omdat de persoon al asiel heeft aangevraagd in die lidstaat. Of omdat die persoon een visum heeft dat is afgegeven door die lidstaat.

 • De persoon heeft al bescherming in een andere EU-lidstaat, is erkend als vluchteling in een ander land of heeft ergens anders al een verblijfsvergunning.  

 • De IND stelt de aanvraag buiten behandeling. Dit betekent dat de IND niet naar de inhoud van de zaak kijkt. In dit geval valt de persoon wel onder het vertrekmoratorium en hoeft de persoon tijdelijk niet Nederland te verlaten.  

 • De IND heeft de aanvraag afgewezen omdat de persoon oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Of omdat de persoon een gevaar is voor de openbare orde of nationale veiligheid. 


Nieuws

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Eerste Afghaanse evacués ontvangen inwilligend besluit IND

- De eerste Afghaanse evacués hebben van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een inwilligen...

Voorregistratie Afghaanse evacués afgerond

- ​De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft afgelopen weekend de voorregistratie van de Af...

Meer nieuws