• Home
 • Aanvraag tijdelijk verblijf na Brexit

Aanvraag tijdelijk verblijf na Brexit

U wilt een verblijfsdocument voor tijdelijk verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u een verblijfsdocument aanvraagt.

Bent u VK-onderdaan en reist uw familielid nu naar Nederland om bij u te komen wonen? Kijk op onze website over Gezinshereniging na Brexit wat u moet doen.

Op deze pagina

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. De hoofdaanvrager moet VK-burger zijn. U kunt uw aanvraag tegelijk doen voor uw (geregistreerde of gehuwde) partner en uw minderjarige kinderen.

Let op!

 • Nederlanders kunnen geen aanvraag doen voor hun Britse (geregistreerde of gehuwde) partner of kinderen. U kunt uw Britse familie natuurlijk wel helpen bij het invullen van het online aanvraagformulier. Het is mogelijk dat informatie over uw inkomen nodig is voor de aanvraag. 
 • Krijgt of adopteert u een kind na 31 december 2020? Uw kind krijgt een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord als u een aanvraag doet. Dit kan alleen als u of de andere ouder al een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord heeft.

Gebruik de aanvraagknop hieronder om de online aanvraag te starten.

Belangrijke tips als u een online aanvraag doet

 • Hebt u geen V-nummer zoals gevraagd in het aanvraagformulier? U kunt gewoon de aanvraag doen. De IND maakt dan een V-nummer aan. Dit nummer staat in de brief (ontvangstbevestiging) die u krijgt na indiening van uw aanvraag.
 • Zoekt u naar Verenigd Koninkrijk in het keuzemenu van het online aanvraagformulier? Kies voor Groot-Brittannië. 
 • Het keuzemenu geboorteland in het online aanvraagformulier gaat uit van de landnaam bij uw geboorte. Dit is internationaal afgesproken.

Online aanvraagLogo DigiD

Ga naar Rijksoverheid.nl voor informatie over hulp krijgen bij indiening van een aanvraag en meer.

Schriftelijke aanvraag

In deze situaties moet u een schriftelijke aanvraag doen:

 • U bent een familielid van een VK-onderdaan. En de VK-onderdaan hoeft geen aanvraag voor zichzelf te doen of heeft al een (EU duurzaam of ander) verblijfsdocument.
 • U bent een familielid van een VK-onderdaan. En de VK-onderdaan heeft al een online aanvraag gedaan als hoofdaanvrager voor zijn partner en andere familieleden. De IND neemt contact met u op als wij niet alle aanvragen van één huishouden tegelijk ontvangen.
 • U kunt geen online aanvraag doen.

Ga voor meer informatie naar Aanvraagformulieren en kosten onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Bezoek onze Brexit-pagina over de voorwaarden voor een verblijfsdocument bepaalde tijd.

Wat u nodig hebt om een online aanvraag te doen

Controleer eerst of u alles hebt wat hieronder staat. Doe dan pas een online aanvraag. U kunt uw aanvraag tegelijk doen voor uw partner en minderjarige kinderen. Zorg ervoor dat u ook voor hen alle nodige documenten hebt.

 1. DigiD met sms-code of DigiD app. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD. Ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie over DigiD met sms in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch). Ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie over de DigiD app in het Nederlands en Engels.
 2. iDEAL (internetbankieren) om te betalen voor uw aanvraag. U kunt dit online betaalmiddel alleen gebruiken als u een Nederlandse bankrekening hebt.
 3. Scans van de pagina's van uw paspoort met uw persoonlijke gegevens en geldigheid van het document. Deze scans staan op uw computer of mobiele telefoon (elk formaat).
 4. Scans van andere documenten die u moet uploaden. Ga naar Documenten online aanvraag voor meer informatie.
 5. Burgerservicenummer (BSN).

Documenten online aanvraag

In de online aanvraag staat welke documenten u moet uploaden bij de online aanvraag. Het hangt van de reden van uw verblijf in Nederland af welke documenten u voor de aanvraag nodig hebt:

 • Arbeid in loondienst/werknemer
 • Zelfstandig ondernemer
 • U werkt niet en hebt voldoende middelen van bestaan
 • Studie

Controlelijst documenten

De IND vraagt u naar documenten om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Voor alle personen voor wie de aanvraag geldt, moet u de volgende documenten uploaden: 

 • Pagina's van het paspoort met persoonlijke gegevens en geldigheid van het document.

Afhankelijk van de reden van uw verblijf in Nederland zijn aanvullende documenten nodig, zoals:

 • Arbeid in loondienst/werknemer: arbeidsovereenkomst. Of werkgeversverklaring die uw werkgever heeft ingevuld en waarop de handtekening van uw werkgever staat.
 • Zelfstandig ondernemer: inschrijving in het handelsregister én de laatste (voorlopige) aanslag en aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Of als u nog geen belastingpapieren hebt: balans, winst- en verliesrekening, jaarrekeningen of maandelijkse opgaven van bedrijfsresultaten. Of een verklaring van een accountant of financieel adviseur.
 • U werkt niet en hebt voldoende middelen van bestaan: pas of polis van uw ziektekostenverzekering. En documenten die laten zien dat u voldoende middelen van bestaan hebt, voorbeelden:
  • overzichten van uw spaartegoed, pensioen, aandelenportfolio, erfenis, alimentatie of huuropbrengsten uit onroerend goed. Let op: een creditcard is geen bewijs van voldoende middelen. Of,
  • financiële gegevens van de persoon die u onderhoudt of inkomensgegevens van uw (huwelijks)partner. Let op: een creditcard is geen bewijs van voldoende middelen.
 • Studie: inschrijving aan de onderwijsinstelling, bewijs van voldoende middelen van bestaan en pas of polis van uw ziektekostenverzekering.

In de online aanvraag staat per situatie uitgelegd welke documenten u moet uploaden. 

Documenten uit het Verenigd Koninkrijk 

 • U hoeft geen documenten te laten legaliseren die zijn geschreven door ambtenaren van de ambassade of het consulaat. U kunt deze documenten dus direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Vanaf 1 januari 2021 moeten alle andere documenten uit het VK met een apostille gelegaliseerd worden. Dit geldt voor:
  • documenten die op of ná 1 januari 2021 zijn afgegeven; en
  • documenten die vóór 1 januari 2021 zijn afgegeven en na die datum door de IND zijn ontvangen.

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in Nederland. Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Britse autoriteiten. Op nederlandwereldwijd.nl leest u informatie over legaliseren van documenten uit het VK.

Officiële buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Meer informatie over legaliseren van buitenlandse documenten staat op nederlandwereldwijd.nl. U kunt ook bellen naar het algemeen informatienummer van de Rijksoverheid op 1400.

Kosten

Deze aanvraag kost ​€ 69.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen ​€ 37.


1. Indienen aanvraag en betalen

Klik op de online aanvraagknop bovenaan de pagina om een aanvraag voor een verblijfsdocument te doen. U betaalt direct de kosten voor de online aanvraag. U ontvangt meteen via e-mail een bericht. Dit is een bewijs van uw online aanvraag.

Doet u de schriftelijke aanvraag? U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U stuurt het formulier en de documenten die nodig zijn per post naar de IND. Komt uw aanvraag binnen dan krijgt u een brief van de IND. In deze brief staat hoe u moet betalen voor de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.  

Hebt u de ontvangstbevestiging gekregen? Maak dan zo snel mogelijk online een afspraak voor afname van uw biometrische gegevens. Zonder biometrische gegevens kan de IND uw verblijfsdocument niet maken.

De IND controleert daarna of de aanvraag compleet is. Mist de IND nodige documenten of informatie? Of zijn documenten niet juist? Dan stuurt de IND een herstel verzuimbrief. In deze brief staat wat u nog moet opsturen naar de IND. Doe dit vóór de genoemde datum. U kunt de nodige documenten ook uploaden via de knop Aanvragen op de startpagina van de website van de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Hebt u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox om post van de IND digitaal te ontvangen? En hebt u uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Voorwaarden zijn regels die gelden.

Volgens de wet is de beslistermijn voor deze aanvraag 6 maanden. Dit is de tijd waarin de IND moet beslissen op uw aanvraag.   

Negatieve beslissing

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan krijgt u geen verblijfsdocument voor bepaalde tijd. Deze beslissing staat in het besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Positieve beslissing

Voldoet u aan alle voorwaarden dan krijgt u een verblijfsdocument voor bepaalde tijd. De IND stuurt u een brief. Daarna bezorgt een koerier het verblijfsdocument thuis.

Aanvraagformulieren

Aanvraag Residence document Withdrawal Agreement6030

Gebruik dit formulier voor de aanvraag Residence document Withdrawal Agreement voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost ​​€ 69.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen ​​€ 37.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Ophalen verblijfsdocument

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing uw verblijfsdocument klaar te hebben. U haalt uw verblijfsdocument op afspraak op bij het IND-loket.

Geldigheid verblijfsdocument

​Uw verblijfsdocument is 5 jaar geldig. Het laat zien dat u woonrecht hebt voor een niet-tijdelijk doel. En u bent niet verplicht om in te burgeren.

Hebt u 5 jaar achter elkaar volgens de wet in Nederland gewoond? Dan kunt u meteen een aanvraag voor een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf doen. U hoeft niet eerst te wachten tot uw tijdelijke vergunning is verlopen.

Lees informatie over verblijf in het buitenland zonder uw woonrecht in Nederland te verliezen.Inschrijving bij de gemeente

Als u langer dan 4 maanden in Nederland gaat blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)  in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Zorgverzekering aanvragen

​Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering afsluiten binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Werken

​U mag met uw verblijfsdocument vrij (blijven) werken in Nederland. Dit staat op de achterkant van uw verblijfsdocument. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Beroep op algemene middelen

Krijgt u geld van de gemeente, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Dan doet u een (aanvullend) beroep op algemene middelen. In die situatie kan de IND beslissen dat u niet meer in Nederland mag wonen. Vraagt u de gemeente om een uitkering nadat u hier al 5 jaar volgens de wet woont? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. 

Er staat meer informatie over wonen en werken in Nederland op de website van de Inspectie SZW. Deze informatie is er in meer talen. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsdocument

Is uw verblijfsdocument beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsdocument vervangen.

Verlengen verblijfsdocument

Verloopt uw verblijfsdocument binnenkort? Doe een aanvraag om verlenging van uw verblijfsdocument.

Verblijfsdocument voor duurzaam verblijf (permanent verblijf)

Hebt u 5 jaar of langer achter elkaar volgens de wet in Nederland gewoond? Dan kunt u meteen een aanvraag voor een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf doen. U hoeft niet eerst te wachten tot uw tijdelijke vergunning is verlopen. De tijd die u hier mag wonen volgens het terugtredingsakkoord telt ook mee voor de periode van 5 jaar.

Nederlander worden

Als u 5 jaar  achter elkaar volgens de wet in Nederland hebt gewoond, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. De tijd die u hier mag wonen volgens het terugtrekkingsakkoord telt ook mee voor de periode van 5 jaar. Dan gelden dezelfde regels als voor EU/EER-burgers.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.