Verblijfsvergunning voor uw partner: procedure

U wilt samen met uw niet-EU familielid in Nederland wonen. Uw familielid heeft daarvoor een verblijfsvergunning nodig. Op deze pagina leest u hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt.

Bekijk de video 'Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een familielid?'

U leest nu hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Mvv

Om naar Nederland te reizen heeft uw partner vaak een speciaal visum nodig, een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)De verblijfsvergunning en mvv vraagt u in één keer aan. Soms hoeft uw partner geen mvv te hebben.

Voorbereiden op de aanvraag

Voor het aanvragen van een (mvv en) verblijfsvergunning moet u veel regelen. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. We helpen u met een aantal stappen.

Stap 1: Controleer of u aan de voorwaarden voldoet

Bij Voorwaarden controleert u of u en uw partner aan de voorwaarden voldoen. Vaak moet uw partner eerst het basisexamen inburgering buitenland doen. Of uw partner dit examen moet doen, leest u ook bij Voorwaarden. Een andere voorwaarde is dat de referent zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen heeft. Bij Inkomen ziet u of uw inkomen aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Verzamel alle documenten

Bij uw aanvraag moet u laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Dit doet u met documenten. In de checklist ziet u welke documenten. U kunt een checklist laten maken op de resultaatpagina van de voorwaardenchecker. Verzamel de documenten op uw checklist voordat u de aanvraag doet. Begin op tijd, want dit duurt soms lang. Bijvoorbeeld omdat u documenten uit het buitenland moet hebben. Buitenlandse documenten moet u vaak laten legaliseren en vertalen.

Stap 3: Vul het formulier in

Hebt u alle documenten verzameld? Dan vult u het formulier in. Meestal kunt u de aanvraag online doen via onze website. We leiden u in het online formulier stap voor stap door de vragen. Dit is vaak makkelijker en sneller dan een papieren formulier invullen. Het papieren formulier moet u zelf printen en invullen.

Stap 4: Controleer het formulier en verstuur uw aanvraag

Controleer voordat u de aanvraag verstuurt of u alles goed hebt ingevuld. En of u alle documenten hebt toegevoegd. Zo voorkomt u dat uw aanvraag langer duurt, omdat wij nog extra documenten moeten vragen.

Bij de online aanvraag scant u de documenten in. En u uploadt de documenten in de online aanvraag. U verzendt de aanvraag via ind.nl.

Gebruikt u het papieren formulier? Dan stuurt u het formulier met de gevraagde documenten met de post.

Aanvraag verzonden

U hebt uw aanvraag online of met de post verstuurd. Op de pagina 'Aanvraag gedaan' leest u wat er nu met uw aanvraag gebeurt.

​Een niet-EU familielid is een persoon met de nationaliteit van een land dat geen lid is van de EU of EER. En die ook niet de Zwitserse nationaliteit heeft

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.